Bài 2

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

Bài 2
Ngày đăng: 22/08/2022 03:17 PM

 Bài 2

 

Qúa khứ không tuy tìm

 

Tương lai không ước vọng

 

Qúa khứ đã đoạn tận

 

Tương lai lại chưa đến

 

Chỉ có pháp hiện tại

 

Tuệ quán chính là đây

 

 

Không bao lâu thân nầy

 

 Sẽ nằm dài trên đất

 

Bị vứt bỏ vô thức

 

Như khúc cây vô dụng

 

 

Nếu người nói nhiều kinh

 

Không hành trì phóng dật

 

Như kẻ chăn bò người

 

Không phần sa môn hạnh

 

 

Dầu nói ít kinh điển

 

Nhưng hành pháp tùy pháp

 

Từ bỏ tham sân si

 

Tĩnh giác tâm giải thoát

 

Không chấp thủ hại đời

 

Dự phần sa môn hạnh

 

Chớ sống đời phóng dật

 

Chớ say mê dục lạc

 

Không phóng dật thiền định

 

Đạt được an lạc lớn

 

                                            BSTC- HDPC

 

Tp,9/9/11/2016

Chưởng môn

 

 

Võ sư Nguyễn văn nguyễn

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline