Bài 4

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

Bài 4
Ngày đăng: 22/08/2022 03:21 PM

KINH

TRÁNH XA CÁC CÁNH CỬA BẠI VONG

 

 

Thành công và bại vong

 

Không có gì khó hiểu

 

Thích chính pháp: Thành công

 

Ghét chánh pháp: Bại vong

 

Là cửa bại vong thứ 1

 

 

Ai thích kẻ xấu ác

 

 Không quý trọng người hiền

 

 Thích thú điều bất thiện

 

Là cửa bại vong thứ 2

 

 

Người ham ăn, thích ngủ

 

Ham đông vui, thụ động

 

Lười biếng và nóng giận

 

 Là cửa bại vong thứ 3

 

 

Kẻ đối với mẹ cha

 

Không vâng lời, phụng dưỡng

 

Không hiếu kính, giúp đỡ

 

Là cửa bại vong thứ 4

 

 

Ai có tính gian dối,

 

 Lừa gạt bậc chân tu

 

 Không thật với mọi người

 

Là cửa bại vong thứ 5

 

 

Người giàu, đầy tài sản

 

 Chỉ biết hưởng một mình

 

 Không quan tâm, giúp người

 

 Là cửa bại vong thứ 6

 

 

Người tự hào chủng tộc

 

Tài sản và quyền uy

 

Cao ngạo, khinh rẽ người

 

Là cửa bại vong thứ 7

 

 

 Kẻ mê người khác phái

 

 Ma túy, rượu, cờ bạc,

 

 Tiêu xài quá hoang phí

 

Là cửa bại vong thứ 8

 

 

Vướng vào thú ăn chơi

 

 Ăn ngủ kẻ bán thân

 

Ngoại tình, không chung thủy

 

 Là cửa bại vong thứ 9

 

 

Người tuổi tác đã cao

 

 Cưới người tuổi con mình

 

 Thường ghen, sầu, khó ngủ

 

Là cửa bại vong thứ 10

 

 

Bất luận nam hay nữ

 

Nghiện ngập, không tiết kiệm

 

 Bám ô dù, quyền thế

 

 Là cửa bại vong thứ 11

 

 

Tài sản ít, dục nhiều

 

Sống bất lương, không đạo

 

Tham quyền, thích cai trị

 

Là cửa bại vong thứ 12

 

 

 Sau khi giải thích mười hai bại vong, đức Phật khích lệ bằng bài kệ sau:

 

 Người trí khéo quán sát

 

 Mười hai bại vong này

 

 Sống tốt với chánh kiến

 

 Được hạnh phúc đời đời

 

 

TP.HCM,11/2016

 

Chưởng môn

 

 

Võ sư Nguyễn văn nguyễn

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline