Bài 6

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

Bài 6
Ngày đăng: 22/08/2022 03:28 PM

BÀI 6

 

(Trích kinh thiện sinh)

 

 

Luôn sống trong kính thuận,

 

Khi chết được sanh thiên. O

 

Nói hòa nhã, thương yêu

 

Trí tuệ soi cùng khắp

 

Giúp đời được an vui

 

Người người đạt mục đích.

 

Bình đẳng về lợi lộc

 

Hưởng chung và chia sẻ

 

Những việc ấy như xe

 

Chở đồ về đến đích.

 

Đời thiếu các thiện trên

 

Sẽ không có an vui

 

Người trí luôn lựa chọn

 

Sống với điều thiện ích

 

Kết quả trổ đời này

 

Danh thơm, phước cùng trổ  O

 

Không bỏ người thân cũ;

 

Chỉ dạy việc lợi lạc 

 

Sống kính trên nhường dưới

 

Danh dự ngày càng tăng.

 

Học tập nghề đúng mức

 

Lợi lạc theo tài năng

 

Giữ gìn của đã tạo

 

Không xa xí, hoang tàn  O

 

Như ong hút nhụy hoa.

 

Tích tụ từng giờ khắc

 

Không hao tổn cánh hoa

 

Nên sống trong biết đủ

 

Siêng năng trong công việc

 

Để dành, phòng thiếu hụt

 

Siêng nông nghiệp, buôn bán

 

Cày cấy và chăn nuôi

 

Xây dựng chùa tháp Phật

 

Góp phần làm tăng xá …

 

Những việc thiện nêu trên

 

Siêng năng, không gián đoạn

 

Tài sản ngày càng tăng

 

Phước lộc ngày càng lớn

 

Như trăm sông về biển.  

 

                                             

                                  Ngày 9/10/2016

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline