Bài 7

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

Bài 7
Ngày đăng: 22/08/2022 03:30 PM

Bài 7

 

(Trích kinh người áo trắng)

 

 

Người đệ tử áo trắng

 

Hoan hỷ với bố thí,

 

Gieo trồng phước hiện tiền,

 

Khéo thực tập chính niệm,

 

Giác ngộ và giải thoát. O

 

Hãy quan sát đàn bò

 

Có con vàng, đỏ, trắng,

 

Một màu hoặc có đốm;

 

Dù bò màu sắc gì,

 

Hoặc xuất xứ từ đâu,

 

Giá trị thật của bò,

 

Là ở sức chuyên chở.

 

Là con bò hữu dụng

 

Phải có sức khỏe mạnh,

 

Kéo xe, chuyên chở nhiều,

 

Giúp chủ trong công việc. O

Trong thế giới con người

 

Dù xuất thân thế nào,

 

Già trẻ hay nam, nữ

 

Vua chúa hay thương gia

 

Tu sĩ hay thường dân,

 

Bất kỳ ai giữ giới,

 

Sống trong sạch, đứng đắn,

 

Trở thành người đạo đức,

 

Khéo vượt khổ, thảnh thơi,

 

Đạt được sự giác ngộ.

 

Cúng dường người như vậy

 

Sẽ được phước đức lớn. O

 

Như Lai không phân biệt

 

Giai cấp và nguồn gốc.

 

Kẻ không có tài đức

 

Không lợi lạc cho ai.

 

Cúng dường người như thế

 

Không có giá trị nhiều. O

 

Phật tử siêng tu huệ,

 

Tâm hướng về Phật pháp,

 

Căn lành luôn tăng trưởng,

 

Hiện đời được hạnh phúc,

 

Khi chết tái sinh lành,

 

Qua lại trong trời người,

 

Nhiều nhất là bảy lần,

 

Tiếp tục tu nhân lành,

 

Đạt niết-bàn giải thoát. O

 

                                            8/10/2016

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline