ĐẢ CẨU BỔNG PHÁP

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẢ CẨU BỔNG PHÁP
Ngày đăng: 30/08/2022 03:03 PM

Bái Tổ.

 

Đỡ lên một cái, phóng tới đâm.

 

Hoành hữu theo chiều đập côn cầm.

 

Lui chân hoành tả, chéo chân thuận.

 

Đảo lộn qua đầu, phóng tới đâm.

 

Cuốn roi chống xuống, gạc rồi thọc.

 

Hạ bộ quất, phang, khắc lại đâm.

 

Lui chân loan địa, phụng hoàng thế.

 

Bắt, bổ, tém, đâm, hổ sa hành.

 

Lữ vọng quay đầu tầm lối thoát.

 

Bất ngờ quay lại, đánh, tạt, đâm.

 

Loan thiên kết liễu bài côn cẩu.

 

Tứ hướng liên công, chạng, quất, phang.

(3 mặt).

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline