ĐẢ HỖ LƯỠNG ĐẦU CÔN

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẢ HỖ LƯỠNG ĐẦU CÔN
Ngày đăng: 30/08/2022 03:01 PM

Bái Tổ.

 

Bắt trên đâm dưới mau đi,

 

Gạt qua trái tiến, đập thì ngọn côn.

 

Xoay lưng đâm hạ phúc bồn,

 

Trái lui mà đánh, xuống côn rõ ràng.

 

Hoành hữu thọc gốc côn ngang,

 

Thoái về mà khắc, quỳ phang tức thì.

 

Xoay lưng mà quất mạnh đi,

 

Tạt qua, đập xuống, co thì chân cao.

 

Chạy về đâm lại coi nào,

 

Đỡ lên, bổ xuống, tém mau, đâm liền.

 

Che đầu bằng ngọn loan thiên,

 

Bước qua đánh lại, chuyển thì mặt hai.

 

(chuyển mặt)

 

Bắt trên đâm dưới mau đi,

 

Gạt qua trái tiến, đập thì ngọn côn.

 

Xoay lưng đâm hạ phúc bồn,

 

Trái lui mà đánh, xuống côn rõ ràng.

 

Hoành hữu thọc gốc côn ngang,

 

Thoái về mà khắc, quỳ phang tức thì.

 

Xoay lưng mà quất mạnh đi,

 

Tạt qua, đập xuống, co thì chân cao.

 

Chạy về đâm lại coi nào,

 

Đỡ lên, bổ xuống, tém mau, đâm liền.

 

Che đầu bằng ngọn loan thiên,

 

Bước qua đánh lại, tức thì bái sư.

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline