Đắc Nhân Tâm

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

Đắc Nhân Tâm
Ngày đăng: 29/08/2022 02:49 PM

 

1. Giao tiếp huynh đệ nên:

   - Thấy lỗi. chỉ rõ can gián.

   - Thấy việc hay hết sức tuỳ hỷ, học hỏi.

   - Khi gặp tai nạn không rời bỏ.

   - Hay giúp những việc khó giúp.

   - Hay cho những thứ khó cho.

   - Hay nhẫn những điều khó nhẫn.

   - Làm việc chung phải mật nhiệm.

   - Che chở, bảo vệ cho nhau.

   - Gặp khổ không rời nhau.

   - Nghèo khổ không khinh rẽ nhau.

   - Trách bạn ở chỗ vắng, khen bạn ở chỗ đông.

2. Quản trị người dưới có 5 điều nghĩ:

   - Tuỳ tai năng mà bổ nhiệm.

   - Ăn uống phải tuỳ thời.

   - Thưởng lạo phải tuỳ lúc.

   - Nghĩ tới sự đói khổ, bệnh tật của người.

   - Không tham việc.

3. Đối với người quản trị, cấp dưới có 5 điều thường nghĩ:

   - Nghiêm chỉnh giờ giấc.

   - Làm việc phải kín đáo.

   - Điều không cho không lấy.

   - Làm việc phải theo thứ tự.

   - Không phản trắc.

                                                                                                   TP.HCM, Ngày 05 tháng 10 năm 2000

                                                                                                                      Chưởng Môn

 

                                                                                                          Võ Sư. Nguyễn Văn Nguyễn

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline