ĐAO PHÁP NHẬP MÔN

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐAO PHÁP NHẬP MÔN
Ngày đăng: 30/08/2022 03:08 PM

Bái Tổ

Chặtliađỡchém cho ngon

Chém rồi gạtkhắcđâm lòn thọc lên.

Témđãngcặmphạt dưới trên

Loan nghịchvớt ngược kéo lên thủ liền.

Vớt thuận qua trái chẳng hiền

Loan thuận ba bước dấu liền thanh đao.

Đổi mặt chặt xuống phía sau

Đi cho hết bộ, thu đao cúi chào.

Bái Tổ

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline