ĐẠO TÂM 02/10/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 02/10/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 08:49 AM

KỆ ĐẠO TÂM BỔ KHUYẾT CƯ SĨ

 

 

Tâm dẫn đầu các pháp

 

Tâm là chủ tạo tác

 

Nếu nói hay hành động

 

Với tâm niệm bất tịnh

 

Khổ não liền theo sau

 

Như xe theo bò vậy

 

 

Ai sống theo lạc thú

 

Không nhiếp hộ 6 căn

 

Ăn uống không tiết độ

 

Sẽ bị Ma Vương kéo

 

Như cây yếu gió quằn

 

 

Ai sống có tiết độ

 

Nhiếp hộ được các căn

 

Ăn uống có tiết độ

 

Thành kính và siêng năng

 

Ma Vương không chuyển đổi

 

Như núi đá gió qua

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline