ĐẠO TÂM 03/03/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 03/03/2019
Ngày đăng: 29/08/2022 03:42 PM

Bài 35.

 

Không phải vì nói nhiều

 

Là thọ trì chánh pháp

 

Người nghe tiếp phật pháp

 

Nhưng chợt nhận viên dung

 

Chánh pháp không buông lung

 

Là thọ trì chánh pháp.

 

 

Bàn tay không thương tích

 

Cầm thuốc độc không sao

 

Người không làm việc ác

 

Không bị ác nhiễm vào

 

 

Ai mưu cầu hạnh phúc

 

Bằng cách hại chúng sinh

 

Các loài thích an lành

 

Đời sau không hạnh phúc

 

Nhìn thấy lỗi của người

 

Mình sinh tâm tức giận

 

Thế là phiền não tăng

 

Lậu hoặc khó diệt tận

 

 

Lỗi của người người biết

 

Lỗi của ta ta thấy

 

Lỗi người ta biết

 

Lỗi ta người thấy

 

Ta thấy lỗi người

 

Người thấy lỗi ta

 

Như thế nghĩa là

 

Lỗi người lỗi ta

 

Điều là chấp tướng

 

 

Hại người không ác tâm

 

Thanh tịnh và vô tội

 

Tội ác dội kẻ hại

 

Như ngược gió trong bụi

 

 

Bài 36.

 

Đừng tò mò vạch lỗi

 

Việc người làm hay chưa

 

Hãy nhìn lại việc mình

 

Đã làm hay vứt bừa

 

 

Như bông hoa tươi đẹp

 

Có sắc nhưng không hương

 

Nói hay làm không được

 

Kết quả có chi lường

 

 

Như bông hoa tươi đẹp

 

Có sắc lại thêm hương

 

Nói hay và làm giỏi

 

Kết quả thật vô lường

 

 

Hương các loài hoa thơm

 

Không thể bay ngược gió

 

Như người đức hạnh đó

 

Ngược gió bay muôn phương

 

 

Giữa đàng rác bẩn thỉu

 

Vứt bỏ bên đường hoang

 

Hoa sen thơm ngào ngạt

 

Đẹp lòng khách qua đàng

 

 

Cũng vậy chốn nhân gian

 

Ngập tràn rác trần thế

 

Đệ tử bậc chánh giác

 

Soi sáng khắp quần mê

 

 

Hình hài như uyển hóa

 

Thân xác tựa bọt bèo

 

Bẻ tên hoa dục vọng

 

Tử thần hết đường theo.

 

 

Tu hành còn níu kéo

 

Tâm đạo hãy còn treo

 

Chưa hành đúng như pháp

 

Việc treo hãy đang chờ

 

 

Tu hành không phải xa

 

Bắt đầu việc pha trà

 

Việc tu là việc ta

 

Bắt đầu việc quét nhà

 

Hạnh tu không phải khó

 

Bắt đầu việc nào có

 

Nhẫn tu không phải chờ

 

Bắt đầu việc nên thơ

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline