ĐẠO TÂM 04/02/2020

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 04/02/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 10:48 AM

(Giảng bát nhã tâm kinh tt)


Tại sao Nhãn căn (mắt), nhìn thấy sắc trần (hình ảnh, đồ vật, sự kiện....), sinh loạn động, loạn động ở chỗ nào?

 

Khi mắt nhìn hình ảnh, sự vật, sự kiện, hình ảnh, sự vật, sự kiện sinh loạn động trong tâm ta được biến hiện, ẩn hiện dưới dạng ngũ uẩn Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức)

 

- Mắt nhìn thấy sắc (hình ảnh...) thức nhận biết được sắc đó là gì 


- 3 yếu tố hội tụ (mắt và sắc trần + sự nhận thức) sinh ra sự tiếp xúc của mặt 


- Từ sự tiếp xúc của mắt sinh cảm thọ (thọ), thích, không thích, buồn, vui,...bản ngã của ta nằm trong cảm thọ, sinh ra chấp, chấp ta thích, ta không thích, ta buồn, ta vui.... sinh ra cảm giác buồn vui, lẫn lộn, hết cảm giác buồn vui này đến cảm giác buồn vui khác, phát sinh phiền não làm tâm loạn động. (Vậy từ cái nhìn của mắt... sinh ra các cảm thọ làm tâm loạn động). Vì chấp ngã, cho rằng cảm thọ là ta, là của ta, rồi buồn vui trong đó, không nhận ra cái nhìn đó do duyên sanh vô thường và biến đổi không thật


- Từ cái nhìn của mắt... sinh cảm thọ, từ cảm thọ thích, không thích,... sinh tưởng tượng, hình ảnh bóng dáng đó (tưởng)


Vd: Nhìn cô gái đẹp (mắt nhìn sắc), sinh cảm thọ thích hình ảnh,bóng dáng cô gái hiện trong tâm ta (tưởng). Từ tưởng này sinh tưởng khác, từ tưởng hình ảnh cô gái đẹp ban đầu, rồi tưởng hình dáng mỹ miều, rồi tưởng hình ảnh xúc chạm, hình ảnh gần gũi, hình ảnh nắm tay, rồi tưởng hình ảnh dâm dục với cô gái...


Đây là tâm loạn động từ tưởng, từ tưởng ban đầu sinh ra. Do chấp ngã, chấp tưởng nầy là ta, là của ta, không thấy rằng hình ảnh bóng dáng đó là do duyên sanh vô thường và biến đổi, không thật 


- Từ cái nhìn ban đầu (mắt nhìn sắc), sinh cảm thọ, từ cảm thọ sinh tưởng hình ảnh bóng dáng, mơ mộng (tưởng). Từ tưởng, mơ mộng sinh tư duy , tác ý, nói thì thầm trong tâm (Hành)


Sau khi nhìn cô gái (mắt nhìn sắc), sinh ra cảm thọ ham thích , từ cảm thọ ham thích sinh ra tưởng tượng, từ tưởng tượng sinh tư duy tác ý, nói thì thầm trong tâm (hành) cô gái nầy đẹp, cô gái nầy trắng, cô gái này quí phái, ước gì là vợ mình... 

 

Từ cái nhìn ban đầu, đến tư duy tác ý liên tục về cô gái sinh ra loạn tâm, rồi tâm tư phiền não, rồi điên đảo vọng tưởng. Do bản ngã nằm trong Hành, tức cho ta suy nghĩ, ta tư duy, suy nghĩ này là của ta, tác ý này là của ta, rồi chấp vào suy nghĩ đó là đúng


Không nhận thấy rằng, tư duy, suy nghĩ tác ý, là do duyên sanh vô thường và biến đổi nó đâu có thật (Do ta tưởng tri, loạn tâm suy nghĩ và vui sướng với suy nghĩ đó, hình ảnh đó, bóng dáng đó, nhưng cô gái đó đã đi rồi)

 

 


(Giảng bát nhã tâm kinh tt)

 

Các Cs, đệ tử tranh thủ môi trường thuận duyên, và môi trường nghịch duyên, hay ngay tại chỗ làm, ở nhà, những nơi đông người để hoàn thiện sáu balamat cho mình nhé (gọi là lục độ vạn hạnh)


1. Bố thí: ai keo kiệt, bo bo, ích kỷ hẹp hòi, chấp ngã, tật đồ, bảo thủ, chấp tưởng... thì kệ họ, còn ta cứ phát tâm rộng lớn


2. Trì giới: ai thị phi, nóng nảy, la ó, hơn thua,...ta cứ bình tâm giữ giới hạnh cho bản thân, đều đặng, nhẹ nhàng giữ giới hạnh cho thân, khẩu, ý. Không quan tâm ai nói gì, không loạn động


3. Nhẫn nhục: Nhu mì, hiền hoà, hòa ái với mọi người. Nói ngôn từ ái ngữ, thương yêu chúng sinh, thiệt thòi chút có sao đâu nhưng lại được nhiều hơn, ai nóng thì tự đốt mình trước

 

4. Tinh tấn: Ai lười biếng, giãi  đãi, niếu kéo, đam mê dục lạc thế gian, mơ mộng, ham chơi thì kệ họ. Cs cứ lo tinh tấn cho bản thân mình, học chân lý phật pháp, vận dụng chân lý mà tu hành cho bản thân, và sửa chữa bản thân, đừng nhìn người khác mà nhiễu loạn tâm mình. Ai ăn thì người đó no, ai tinh tấn tu hành thì người đó được


5. Thiền định: Thường ngồi tịnh tâm, để quán xét chân lý, trước hết ngồi giữ tâm yên tĩnh trước, để cho tâm lắng động, không gấp, sau đó từ từ đóng 5 căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân), để một căn( ý thức) quán xét nội tâm. Thường xuyên thiền định để ngừa loạn tâm. Ai làm gì kệ, ta không quan tâm nhé 


6. Trí huệ: Ngồi thiền trí huệ sinh, không thiền trí huệ diệt, ai lăn xăng kệ họ, ai vọng động kệ họ, ai lọan tâm kệ họ, ai hay, ai giỏi cũng kệ luôn nhé, không liên quan tới ta

 

Luôn luôn phòng hộ sáu căn, (mắt, tai,mũi, lưỡi, thân, ý), không để bị dính, hay chạy theo người khác nhé, nhiều khi bị ma dẫn dụ mà không biết
(Phòng hộ sáu căn sẽ sinh trí huệ nhé)


 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline