ĐẠO TÂM 04/05/2020

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 04/05/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 12:42 PM

Điều chỉnh 


Bài khẩn nguyện trước khi thọ thực 

 

1. Nguyện vì tu thành đạo nghiệp nên thọ dụng thực phẩm này. 


2. Nguyện thực phẩm này tiêu trừ nghiệp chướng.


3. Nguyện thực phẩm này, sớm vãng sanh tây phương cực lạc.


4. Nguyện thực phẩm này rất vui vẻ, hoan hỷ và an lạc khi được góp phần làm thực phẩm, giúp cho sắc thân tứ của chúng sinh được khỏe mạnh để tu hành.


5. Nguyện vì sự vui vẻ, hoan hỷ và an lạc đó, mà thực phẩm này sớm tiêu trừ nghiêp chướng. 


6. Nguyện vì tấm lòng quãng đại, xả bỏ thân mạng, mà thực phẩm nầy sớm vãng sanh tây phương cực lạc. 

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline