ĐẠO TÂM 04/07/2021

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 04/07/2021
Ngày đăng: 30/08/2022 02:27 PM

Bố thí ba la mật 


(bố thí rốt ráo)

 

Các pháp không có tự tánh, nên bố thí cũng không có tự tánh. Hay bố thí không tướng vì các phương tiện bố thí điều giả danh nên không có yếu tố bố thí nào đúng như thực tướng. Nên không thấy có tướng bố thí. Bố thí không tướng hay bố thí ba la mật.


Ta chỉ thấy có sự diễn tiến của quá trình cho nhận và phương tiện cho nhận theo nhân duyên, sanh diệt theo thời gian.

 

Bồ tát bố thí mọi phương tiện dù là phương tiện nào cũng trong sạch, rốt ráo và bình đẳng với tất cả mọi loài. Bồ tát bố thí không cầu phước báu, không có thời gian. không có địa điểm, tâm bố thí luôn sẵn có và phát khởi. Bồ tát thực hành bố thí vô trụ tưởng để nhận ra thực tướng.

 

Bố thí làm nền tảng cho sáu bà la mật

 

Bố thí làm nền tảng cho bố thí


(Làm nền tảng cho các phương tiện bố thí khác nhau)

 

Bố thí làm nền tảng cho trí giới 


(bố thí để xả tâm tham)

 

Bố thí làm nền tảng cho nhẫn nhục (nếu không nhẫn nhục thì bố thí sẽ không trong sạch)

 

Bố thí làm nền tảng cho tinh tấn (Bố thí ngày càng rộng lớn, phước đức bồ tát được trọn đầy)

 

Bố thí làm nền tảng cho thiền định (bố thí trong sạch thì diệt trừ được 5 triền cái, tâm luôn tỉnh thức không chạy theo vọng tưởng)

 

Bố thí làm nền tảng cho trí huệ


(nhờ bố thí đời này qua đời khác nên bồ tát được nhiều Phước đức, bồ tát có nhiều Phước đức nên bồ tát tin nơi Tam bảo, vì tin nơi tam bảo nên bồ tát học chánh pháp vì học chánh pháp nên bồ tát phá trừ tà kiến và vô minh.)


Vì thế trí tuệ được tăng trưởng.
 

 

Nhẫn nhục ba la mật

 

Thân nhẫn: thân chịu nắng mưa gió lạnh bệnh tật hành hạ không than vãn phàn nàn khi chống cự lại. Đây là phần chịu đựng của thể xác.

 

Khẩu nhẫn: Trước những lời chữi rủa chua cay, ác độc nhưng miệng vẫn không phát ra lời ác độc chua cay chữi lại, hay đánh đập.

 

Ý nhẫn: Không căm hờn, không oán giận, hay nghĩ ác độc trù rủa người, hay mưu trả thù khi bị người chửi bới làm nhục, hay vụ oan...

 

Nhiều khi thân chịu được sự chửi bởi nhưng miệng vẫn lẩm bẩm chửi rùa thì chưa phải là nhẫn nhục ba la mật.


Miệng tuy không phát ra nhưng ý vẫn ngấm ngầm hờn giận trả thù vậy vẫn chưa phải là nhẫn nhục ba la mật.


Đứng trước các nghịch cảnh thân khẩu ý vẫn vắng lặng, tâm không dao động gọi là nhẫn nhục ba la mật.

 

Nhẫn nhục vì sợ quyền thế, vì nằm trong hoàn cảnh bất lợi chưa phải là nhẫn nhục ba la mật.

 

Nhẫn nhục vì để được khen, vì để được chức trọng quyền cao, vì mưu đồ hay khinh bỉ đối thủ thì chưa phải là nhẫn nhục ba la mật.

 

Do ý muốn diệt trừ lòng kiêu mạn, trật đố, tự ái, tham lam, phẫn nộ... từ đó ta mới có thể thực tập nhẫn nhục ba la mật một cách chân chánh và rốt ráo.

 

Nếu có người phàn nàn ta tự nghĩ rằng ta có làm điều gì sai quấy không? Nếu có ta nên cám ơn người, nếu không ta nghĩ rằng những lời sĩ nhục có dính liếu gì đến ta đâu, mà phải khổ tâm nghĩ đến.

 

Hơn nữa người tu nhẫn nhục còn mục đích trao dồi lòng từ Bi và hỷ xã. Ta nhẫn nhục không oán giận không trả thù là vì tình thương, xem mọi người như thân thuộc của ta.

 

Lửa sân hận chỉ có thể được dập tắt rốt ráo bằng nước nhân nhục ba la mật.

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline