ĐẠO TÂM 05/02/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 05/02/2019
Ngày đăng: 29/08/2022 03:00 PM

Năm mới các cư sĩ đọc Kinh Dược Sư, Chú Dược Sư 108 biến, Bát chánh đạo, chuẩn bị khai đàn Dược Sư, tiêu tai giải nạn cho ông bà cha mẹ, cửu huyền thất tổ, chúng sinh vào rằm tháng giêng.

 

Vui xuân không quên trách nhiệm, ông bà cha mẹ ngàn kiếp chưa siêu thoát, cơ hội làm người rất khó, rong rủi truy cầu thú vui quên đi tiền nhân.

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline