ĐẠO TÂM 05/03/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 05/03/2019
Ngày đăng: 29/08/2022 03:52 PM

Bài 39.

 

Người trí chuyên thiền định

 

Thích an tịnh viễn ly

 

Bậc chánh giác chánh niệm

 

Chư thiên cũng kính uy

 

 

Khó thay được làm người

 

Khó thay sống vui tươi

 

Khó thay nghe diệu pháp

 

Khó thay phật ra đời

 

 

Đừng làm các điều ác

 

Tu tập mọi hạnh lành

 

Giữ tâm ý trong sạch

 

Đó là lời phật dạy

 

 

Chư phật thường giảng dạy

 

Nhẫn nhục hạnh tối cao

 

Niết bàn quả tối thượng

 

Xuất gia nhiễu hại người

 

Đâu còn sa môn tướng

 

 

Chớ hãm hại hủy bán

 

Giới căn bản nghiêm trì

 

Ăn uống có tiết độ

 

Ăn trụ nơi viễn ly

 

Chuyên tu tập thiền định

 

Lời chư phật nhớ ghi

 

 

Dầu mưa tuôn vàng bạc

 

Dục lạc vẫn chưa vừa

 

Càng khoái lạc say sưa

 

Ắt khổ nhiều vui ít

 

 

Công đức người kính lễ

 

Bậc vô húy tịch tịnh

 

Thật vô lượng vô biên

 

Không thể nào lượng định

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline