ĐẠO TÂM 05/04/2020

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 05/04/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 12:30 PM

Nguyện thứ 7 đức phổ Hiền


Thỉnh phật trụ thế 


- Khi phật sắp nhập níp bàn, thỉnh phật không nhập níp bàn mà ở lại giáo hóa chúng sinh.


- Kết tập kinh điển, những điều Phật dạy, làm kinh sách hướng dẫn chúng sinh tu hành. 


- Hoàng dương phật pháp, mở rộng giáo hóa.


- Xây chùa, lập đạo tràng, tuyên dương phật pháp.


-  Giữ gìn kinh điển, bảo tồn chánh pháp.


- Thủ hộ kinh điển, khuyến phát tu hành.


- Đãnh lễ, phật, pháp tăng.

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline