ĐẠO TÂM 05/08/2020

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 05/08/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 01:05 PM

Đạo tâm bổ khuyết 

Để tâm khi đứng, khi đi
Giữ tâm chánh niệm y như tọa thiền 
Hôm nay ta biết rõ ràng 
Bốn tâm thanh tịnh là đàng vị lai
Ngày xưa đức phật nói về 
Ai muốn giải thoát dừng mê hồng trần 
Bao năm học phật trọn lòng 
Bổn tâm thanh tịnh mình cần phải ghi
Tịnh tâm những khi đứng đi
Tâm luôn thanh tịnh việc gì cũng xong
Tu hành không phải cầu mong
Ta cần thanh tịnh không mong thứ gì.
Ngồi, nằm khi đứng hoặc đi
Không nhìn thấy tướng có chi theo mình 
Phật dậy tâm thường lặng thinh
Sống với tánh biết của mình mà thôi
Ta nhìn cảnh vật núi sông 
Tâm ta không dính vào trong thứ gì 
Ở trong thanh tịnh huyền vi
Mọi thứ trong ấy không chi sánh bằng 
Ta nay đã biết thường hằng 
Tâm hằng thanh tịnh như bằng hương sơn
Nhờ tịnh ta đã đứng lên
Không dính vật cảnh vượt lên luân hồi 
Phật dạy ta dùng chữ thôi
Luân hồi sanh tử không còn với ta
Hiện tại tâm ta đang tròn 
Buồn thương giận ghét không còn thứ chi
Tinh tâm tính thật diệu kỳ 
Khi tâm thanh tịnh cái chi cũng lìa 
Nhìn về linh khứu xưa kia
Đức phật dạy thiền để độ chúng sanh
Thiền tông không phải vật dành 
Không dính không mắc tử sanh luân hồi 
Đức phật dạy chỗ con thôi
Nhờ dậy sanh tử hết rồi với con

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline