ĐẠO TÂM 05/12/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 05/12/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 09:55 AM

Tánh của các pháp không có hình tướng, vì không có hình tướng nên không sai biệt, không hư hoại, nên gọi là thật tướng, chân tâm, hay chân như. 

 

Tướng của các pháp thì có hình tướng, nên có sai biệt, có sanh diệt, hư dối không thật, rốt cuộc hoàn không hay Ngũ uẩn giai không.

 

Các pháp dù có muôn hình, muôn tướng, nhưng muôn hình muôn tướng đó cũng chỉ là hư ảo. Vì duyên nên các pháp có mặt, hội tụ hết duyên các pháp lại mất đi. Tuy muôn hình vạn trạng, nhưng chỉ là uyển hoặc, hư dối, không thật, hết tướng này đến tướng khác, sai biệt và biến đổi. Nhưng tánh của các pháp thì không đổi.

 

 Pháp xưa nay thường không tịch

 

 Pháp xưa nay thường vắng lặng

 

 Pháp trụ ngôi pháp...

 

(Cs học thuộc bài này)

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline