ĐẠO TÂM 07/02/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 07/02/2019
Ngày đăng: 29/08/2022 03:01 PM

Mùa xuân lại đến, nghiệp sát lại sinh, sát sinh hại vật, phải chịu nghiệp báo, nghiệp cũ chưa tan, nghiệp mới lại thành, nghiệp chồng lấy nghiệp, luân hồi sanh tử, gốc rễ từ đây. Thọ trì pháp hoa, tâm hành bình đẳng, là phẩm 14, vậy ai sát ai?

 

Trong một mùa xuân, bao nhiêu việc ác, bấy nhiêu hạnh lành, bao nhiêu lợi sanh, bao nhiêu quả hạnh, xét soi cho tận, ăn năn sám hối, gốc rễ điều lành, phải lấy từ đây.

 

Mùng 3 âm lịch, quán xét pháp hoa, phật tử phải là, từ bi sám sám hối.

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline