ĐẠO TÂM 07/02/2021

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 07/02/2021
Ngày đăng: 30/08/2022 01:32 PM

Khi muốn qua sông, đệ tử phải dùng thuyền, hoặc bơi qua, thậm chí nước cạn thì lội qua. 


Nếu ở bên này sông, cúng tế, cầu khấn van xin thì có qua được bờ bên kia không?


Tương tự như vậy, việc tu hành phải dựa vào chính bản thân mình là chính. Không thể dựa vào người khác.


Giảng kinh thuyết pháp, trợ duyên tu hành cũng chỉ là phương tiện hỗ trợ, phần còn lại ta phải tự đi bằng chính đôi chân của mình. Dựa vào những điều đã học mà thực hành ngay trong đời sống thường ngày của chính bản thân mình.

 

Không dựa vào thần thông, năng lực phù phiếm, thần kỳ nào. Nếu có năng lực này từ bên ngoài thì vẫn phải dựa vào năng lực tự thân là chính. Đó là năng lực của sự thực hành Chánh niệm và Tỉnh thức. Năng lực của việc Thực hành hành Bát chánh đạo.

 

Không cầu đạo giải thoát bằng con đường tế lễ, cúng kiến, xin xỏ, van vái thần linh, bói sâm, xem quẻ,...hay chạy theo việc mong cầu khác. Đó là nhận thức sai lầm về chánh pháp, là tà tri, tà kiến. Không phải là yếu chí của phật pháp.. 
 

 

 

Tu hành phải có niềm tín kiên định về chánh pháp, gọi là tín tâm, sở vĩ niềm tin chánh pháp bị lung lay là do mất căn bản phật pháp. Lúc thì thấy nhân quả, lúc không thấy, lúc thấy duyên sanh, lúc không thấy, lúc vô ngã, lúc chấp ngã, lúc thì thấy vô thường, lúc cố định... Khi thấy thì cho phật pháp, khi không thấy cho xui xẻo, lúc chánh kiến, lúc tà kiến, lúc dựa vào năng lực bản thân, lúc nương tựa thần quyền, nhấp nhô lên xuống, lặng hụp đường tu là do nền tảng tu hành không vững chắc.Lo chạy theo sự thần kỳ vô vi. Phóng tâm ra ngoài chạy theo vọng Trần.

 

Nếu cứ chạy theo sự thần kỳ của thần thông, và ngồi so sánh, hơn thua thì dần dần sẽ làm cho người tu mất phương hướng và đi sai đường.


Mỗi võ sinh đã được trang bị đầy đủ đạo tâm về mặt lý thuyết, bây giờ chi còn vận dụng vào thực hành cho chính bản thân mình. 

 

Hãy thực sự tu cho chính bản thân mình, tránh những giao lưu phù phiếm, bàn chuyện thị phi không lợi ích cho mình cho mọi người, những việc này không làm ta tăng trưởng đức hạnh mà càng tăng nghiệp chướng. 

 

Không lo giáo hóa người, mà hãy tập trung giáo hóa mình, chú ý các hành tướng của bản thân, để sám hối và sửa chữa kịp thời. Hãy thực hành hành độ mà không độ, vì khi ta đã có phẩm hạnh tốt, mọi ngươi nhìn vào, sẽ học hỏi, mọi người sẽ tự sửa chữa cho bản mình, vậy đâu cần giáo hóa ai điều gì? Chẳng qua đệ tử mình tu chưa tốt, mà thích giáo hóa người khác, nên kết quả không như mong muốn, rồi sinh phiền não, lỗi ở tại đệ tử chứ đâu phải ở người được giáo hóa.

 

Người tu phải luôn là ngươi mô phạm đạo đức, phẩm hạnh cho người khác, không phải để phô trương mà để giáo giới, và đoạn trừ phiền não cho chính bản thân minh.

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline