ĐẠO TÂM 07/06/2020

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 07/06/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 12:44 PM

Muốn tịnh tâm, ngăn ngừa vọng tưởng ta thực hiện 3 pháp sau:


1. Phòng hộ 6 căn mọi lúc mọi nơi.


2. Giữ chánh niệm trong công việc.


3 .Đọc kinh bát chánh đạo trả về trung đạo .


Đây là 3 pháp cốt yếu Võ sinh cần lưu ý thực hành để tâm thanh tịnh

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline