ĐẠO TÂM 07/12/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 07/12/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 09:56 AM

Đạo tâm - kệ

 

Các Phật lưỡng Túc tôn

 

Biết pháp thường không tánh

 

Giống phật theo duyên sanh

 

Nên nói pháp Nhất Thừa

 

Pháp đó trụ ngôi pháp

 

Tướng thế gian thường còn

 

 

Các pháp từ bổn lai

 

Tướng thường tự vắn lặng

 

Phật tử hành đạo rồi

 

Đời sau đặng thành phật

 

Pháp đó trụ ngôi pháp

 

Tướng thế gian thường còn

 

 

Các pháp thường tịch diệt

 

Biết pháp thường không tánh

 

Pháp đó trụ ngôi pháp

 

Tướng thế gian thường còn

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline