ĐẠO TÂM 08/03/2021

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 08/03/2021
Ngày đăng: 30/08/2022 01:52 PM

Để tâm khi đứng, khi đi

 

Giữ tâm chánh niệm y như tọa thiền.

 

Ta nay đã biết rõ ràng 


Bổn tâm thanh tịnh là đàng xưa nay


Xưa kia đức phật đã bài


Ai muốn giải thoát dừng say hồng trần.

 

Bao năm học phật trọn lòng 


Bổn tâm thanh tịnh mình cần phải ghi


Tịnh tâm những khi đứng đi


Tâm luôn thanh tịnh việc gì cũng xong


Tu hành không phải cầu mong


Mà lòng thanh tịnh, dụng công tu hành.

 

Phật dạy tâm thường lặng trong


Khi nhìn cảnh vật núi sông 


Tâm ta không dính vào trong thứ gì 


Ở trong thanh tịnh diệu kỳ


Mọi thứ trong ấy không chi sánh bằng 


Tâm nay đã biết thường hằng 


An trú trong cảnh là thiền như Lai


Nhờ tịnh ta đã thấy ngay


Luân hồi sanh tử không còn với ta.

 

Tịnh tâm tánh thật diệu kỳ


Không dính, không mắc cái chi cũng lìa


Không còn sanh tử xưa kia


Là nhờ thanh tịnh, chia lìa núi, sông.

 

 

 

Tâm từ là căn bản của pháp lành


Bỏ lòng giết hại sinh lòng từ bi

 

Chửi mắng là hạnh không lành


Đem ra thi thố không lành về sau

 

Ngôn ngữ giống như dao, đao


Nếu ta lưu ý, như đao vô hình

 

Cơm nước dù có đạm tình


Yêu thương, trân quí, sẽ là vị ngon

 

Thức ăn chân thật như son


Là từ Chánh niệm, khơi còn khi ăn

 

Tham lam quyến rủ khi còn


Xa rời chân lý, xoái mòn đạo tâm

 

Hư tâm khởi vọng sai lầm


Tạo dây buộc chặt, trói vòng tự do

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline