ĐẠO TÂM 10/06/2021

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 10/06/2021
Ngày đăng: 30/08/2022 02:01 PM

Lục độ vạn hạnh

 

1. Bố thí: Độ tâm tham.


2. Trì giới: Độ hủy phạm giới cấm.


3. Nhẫn nhục: Độ tính nóng nãi.


4. Tinh tấn: Độ lười biếng.


5. Thiền định: Độ tâm tán loạn.


6. Trí tuệ: Độ ngu si.

 

Thực hành lục độ vạn hạnh theo phương châm:


1. Độ ta trước độ người sau.


Sửa ta trước sửa người sau.


Tu cho ta trước sau tới người tu.

 

2. Tự lực tha lực: Tự nổ lực tinh tấn sau đó mới nhờ tới hoặc hỗ trợ lực cho người khác.


Tự lợi tha lợi: Làm cho tâm mình được lợi lạc, an lạc rồi sau đó mới giúp người khác được an lạc.


Tự độ tha độ: Độ bản thân mình rồi sau mới độ chúng sinh.

 

Thường đệ tử ta hay thấy lỗi của người mà không thấy lỗi của mình.


Thích sửa cho người khác mà quên sửa mình.


Như thế giống như cầm đuốc soi cho người đi còn mình thì không thấy đường.

 

Thường thực hành việc tu tập ta hay mắc phải


1. Chấp tướng tu của người khác: tu đúng, tu sai.


2. Chấp ngã tu của ta: Tu như ta mới đúng.


Mà đâu biết rằng do nghiệp của chúng sinh có sai khác nên phương pháp tu có sai khác.


Mà đâu biết rằng do căn cơ của chúng sinh có sai khác nên sự hiểu biết của chúng sinh có sai khác.

 

Cái thấy của ta không đồng nhất với cái thấy của người điều là do căn cơ và nghiệp của mỗi người có sai khác.

 

Cho nên nếu ta thấy thì cái thấy của ta đâu có liên quan tới người khác. Cũng như cái thấy của người khác không có liên quan tới ta.

 

Cái thấy của ta là thấy lỗi mình không thấy lỗi người.


Cái thấy của người là việc của người không liên quan tới ta.

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline