ĐẠO TÂM 10/08/2020

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 10/08/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 01:08 PM

Nhập thế hành đạo là tu vào chúng sinh, tu vào chúng sinh thì phải tùy thuận nơi chúng sinh mà hành đạo. Tùy thuận nơi chúng sinh là nương nơi phương tiện của chúng sinh mà hóa độ, độ mình, độ người, và không ngoài phương tiện ấy. Tùy thuận chúng sinh là nương theo căn cơ của chúng sinh mà chia sẽ chánh pháp, và phù hợp với căn cơ ấy. Thực hành tùy thuận chúng sinh là ta đã thực hành phá chấp Ngã, chấp Pháp, và thực hành tùy duyên hóa độ. Vì căn cơ chúng sinh có sai khác, thuận theo chúng sinh nên phương tiện hóa độ có sai khác. Hóa độ ở đây có hai ý
1. Thuần hóa bổn tâm của mình, tức là hàng phục được vọng tâm và an trụ chân tâm. 
2. Vì hiểu biết được pháp tu mà chia sẽ sự hiểu biết của mình với mọi người, nhờ sự chia sẽ đó giúp mọi người nhận ra được những khuyết điểm, những sai lầm mắc phải trong quá trình tu tập. 
Thường xưa nay khi nói đến hóa độ mọi người hiểu là hóa độ người khác theo ý thứ 2. Nhưng thực chất là ta hóa độ ta, ta phải chiến thắng bản ngã của ta, và hàng phục nó. Hàng phục các vọng niệm nổi lên (mỗi vọng niệm nổi lên là một chúng sinh)
Tùy thuận nơi vọng niệm, mà ta có phương tiện hóa độ phù hợp.

Tùy thuận nơi chúng sinh, chính là tùy thuận cúng dường các đức phật. Vì tùy thuận nơi chúng sinh, nên tâm không dao động, ý không chống trái tức là ta đang thực hành lời phật dạy, tâm an tịnh, tỉnh thức. Thực hành lời phật dạy tức là ta đang thực hành cúng dường các đức phật. 
   

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline