ĐẠO TÂM 11/02/2021

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 11/02/2021
Ngày đăng: 30/08/2022 01:38 PM

Tinh tấn phòng hộ những điều ác chưa phát sanh thì không cho phát sanh.


Tinh tấn diệt trừ những điều ác đã phát sanh rồi thì không cho tái phát nữa.


Tinh tấn phát khởi những điều thiện chưa phát sanh thì làm cho phát sanh.


Tinh tấn duy trì những điều thiện đã phát sanh rồi thì làm cho lớn mạnh hơn nữa.
 

 

 

10 hạnh phổ Hiền 

 

1. Kính lễ chư phật:


- Lễ phật mỗi ngày và thường xuyên.


- Lễ phép với thầy và mọi người.


- Cử chỉ, hành vi chân chánh.


- Hiếu đạo với ông bà, cha mẹ.


- Kiêm cung, lễ độ, nhẫn nhục, tinh tấn.


2. Tán thán như Lai:


- Hành trì kinh điển điều đặn và thường xuyên.


- Suy nghĩ tích cực, làm việc tích cực, khuyến phát điều thiện, lành.


- Chia sẽ sự hiểu biết phật pháp của mình với mọi người.


- Tuyên dương chánh pháp.


3. Rộng tu cúng dường:


- Cúng dường ẩm thực, trợ duyên chánh pháp cho người tu hành.


- Thực hành pháp cúng dường (ấn tống kinh điển, hành trì kinh điển, tìm hiểu ý nghĩa kinh, chia sẽ phật pháp, giảng kinh thuyết pháp).


- Thực hành bố thí giúp đỡ mọi người.


- Làm nhiều việc lợi ích, tích cực để duy trì Chánh pháp.


4. Sám hối nghiệp chướng:


- Thường xuyên sám hối những nghiệp do mình tạo ra.


- Định kỳ điều đặng thành tâm sám hối cho bản thân và người thân.


- Sám hối cho những tội nghiệp ở đời quá khứ, các hành nghiệp ở hiện tại, cũng như chuyển quả trong đời vị lai.


- Thực hành sám hối tự bạch.


(Sám hối sẽ tiêu trừ nghiệp chướng)


5. Tủy hỷ công đức:


Tùy theo phương tiện, điều kiện mình hiện có, mà làm các phật sự, và chia sẽ những hiểu biết, những điều tích cực cho mọi người.


Tùy theo khả năng của mọi người, mà chia sẽ chánh pháp.


6. Thỉnh chuyển Pháp luân:

 

Khi phật còn tại thế, thì ngài phát nguyện thỉnh phật nói kinh, thuyết pháp.


Hiện tại thì thưa thỉnh Thầy, các bậc Thiện tri thức, bạn đồng tu giảng kinh nói pháp, để tăng sự hiểu biết, mở rộng đường tu và chia sẽ cho mọi người.   


7. Thỉnh phật trụ thế:


- Khi phật còn tại thế, thì thỉnh phật không nhập níp bàn mà ở lại với chúng sinh.


- Bảo tồn kinh điển, duy trì chánh pháp.


- Xây dựng chùa, đạo tràng góp phần có chỗ cho người tu hành.


- Hoằng dương phật pháp.


8. Thường tùy phật học:


- Theo khả năng của mình mà chọn kinh điển, phương tiện tu cho phù hợp, không nhận, chọn ngoài khả năng ấy.


- Thực hành, hành trì kinh điển theo nghiệp của mỗi chúng sinh. Vì nghiệp chúng sinh có sai khác, nên việc chọn kinh hành trì có sai khác.


9. Hằng thuận chúng sinh:


Vững lòng, tùy theo khă năng, sự hiểu biết của mình và mọi người mà ta chia sẻ về chánh pháp.


Không vì hoan hỷ, vui mừng mà vội vã nôn nóng, chia sẽ, mà không tùy người thì sẽ không đạt kết quả như mong muốn. Giúp chúng sinh thì phải theo chúng sinh.


10. Phổ giai hồi hướng:


Làm bất cứ việc lành, việc tích cực nào, điều hồi hướng hết tất cả cho chúng sinh. Mở rộng lòng từ, quãng đại với tất cả mọi người. Chính vì điều này mà phước lành luôn tăng trưởng.
 

 


1. Con đường đi phía trước mặt của ta giống như một dòng Suối nhỏ. Nhiều dòng chảy nhỏ sẽ họp lại thành dòng sông lớn. Mọi nguồn nước điều chạy ra biển lớn, mênh mông bao la vô tận. Đại dương bao la vô tận, chứa mọi nguồn nước, không kén chọn, chứa tất cả.


2. Mọi người tu hành phải luôn mô phạm đạo đức, phẩm hạnh cho người đời, không phải phô trương cho người khác thấy mà để giáo giới và răng đe chính bản thân mình.


3. Hãy luôn sống giản dị và hòa hợp. Sự giản đơn sẽ làm cho ta không phải tiêu tốn nguồn năng lượng không cần thiết. Hãy dành nguồn năng lượng và thời gian ngắn ngủi còn lại đó cho sự tu tập của bản thân mình nhiều hơn nữa.


4. Người thường xuyên nóng giận, mất kiểm soát bản thân thì cũng chính là người làm mất đi tài sản quí báo của bản thân. Tài sản đó chính là sự tĩnh lặng, an nhiên, tịch mặc.


5. Mỗi người tự chọn cho mình một hướng đi và hãy luôn làm chủ bản thân mình. Thực hành hành bát chánh đạo, lấy con đường Trung đạo làm tiêu chuẩn tinh tấn cho đạo hạnh của bản thân mình. Mỗi người tu luôn bị hành nghiệp của bản thân chi phối, không ai giống ai, vì thế không so đo, thiệt hơn.
 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline