ĐẠO TÂM 11/06/2021

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 11/06/2021
Ngày đăng: 30/08/2022 02:03 PM

Bố thí độ tâm Tham

 

Con đường của tâm Tham là đi tới cõi ngạ quỷ đạo


Còn tham thì chưa xả, mà xả được rồi thì hết tham


Còn tham là còn hiểm nạn trên đường tu


Tham nằm trong tam độc (Tham - Sân - Si)

 

Hãy thực tập làm nhưng không Tham. Dù có bao nhiêu trở ngại, chướng duyên mà ta phải làm để trả, hay làm để tu cho ta, hay làm cho chúng sinh, ta điều không sinh tâm tham như thế mới gọi là tu Tham có tinh tấn.

 

Bố thí là cho, là bỏ, là xả là giúp đỡ người khác.... mà không suy nghĩ, không tính toán. Mục đích của việc bố thí là xả bỏ tâm Tham. Còn giữ lại cho mình là còn tham.

 

Bố thí bao gồm thân bố thí và tâm bố thí.


Làm bố thí có thể dùng các phương tiện sau đây:


  - Cho của cải, vật chất


  - Giúp đỡ người


  - Làm thay người


  - Nhẫn nhục, nhẫn nhịn


  - Không chấp lời nói hay việc làm của người khác


  - Giảng nói, khuyên bảo người điều phải trái, đúng sai, giảng pháp nói chân lý


  - Nói những điều giúp tâm người được an tịnh, không lo lắng, sợ hãi.


Bố thí là phương pháp độ mình và độ người. Độ mình hết tham và độ người không còn tham.


Độ mình hay độ người gồm có: Thân độ và Tâm độ


Thân độ: Thông qua hành động, việc làm tập trung và chánh niệm sẽ hàng phục vọng tâm của mình gọi là thân độ (Độ thân mình). Thông qua hành động, việc làm tập trung và chánh niệm hàng phục người khác gọi tha độ (Độ thân người)


Tâm độ: Thông qua hành động, việc làm, tập trung và chánh niệm. Thực hành hạnh bố thí và nhẫn nhục, nói điều hay lẽ phải, giảng Kinh thuyết pháp, nói chân lý... gọi là thực hành tâm độ (độ tâm mình và độ tâm người)

 

Lục độ vạn hạnh


Lục độ: Là sáu phương pháp tu tập (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ)


Vạn hạnh: Để thực hành sáu phương pháp này, Cs phải dùng rất nhiều phương tiện. Thông qua mỗi phương tiện tu, Cs ta sẽ đạt được chánh hạnh của bản thân. Tập hợp tất cả các chánh hạnh đạt được sau khi tu theo lúc độ là vạn hạnh.

 

Vậy khi tu theo lúc độ vạn hạnh Cs sẽ đạt được sự rốt ráo chánh hạnh của bồ tát đạo. Từ chánh hạnh rốt ráo sinh chánh trí rốt ráo.


Đỉnh cao của lục độ vạn hạnh chính là lục độ ba la mật (rốt ráo)


Bố thí ba la mật


Trì giới ba la mật


Nhẫn nhục ba la mật


Tinh tấn ba la mật


Thiền định ba la mật


Trí tuệ ba la mật
 

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline