ĐẠO TÂM 12/06/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 12/06/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 07:03 AM

Trí huệ không đủ để chuyển hóa tham, sân, si dẫn đến phiền não

 

Đức hạnh không đủ để chế phục tâm dẫn đến phiền não

 

Tà tri, tà kiến thì phiền não tăng

 

Chánh tri, chánh kiến thì trí tuệ tăng

 

Trí huệ ít thì phiền não nhiều

 

Trí huệ nhiều thì phiền não ít

 

Thọ trì chánh pháp mà phiền não không dứt là do tham, sân, si vẫn còn.

 

 

Bài 106.

 

Phiền não từ đâu đến?

 

Từ sự ích kỷ của bản thân mà đến

 

Phiền não từ đâu đến?

 

Từ sự nóng giận mà đến

 

Phiền não từ đâu đến?

 

Từ sự tham cầu dục lạc mà đến

 

Phiền não từ đâu đến?

 

Từ danh lợi mà đến

 

Phiền não từ đâu đến?

 

Từ si ái mà đến

 

Phiền não từ đâu đến?

 

Từ vô minh mà đến

 

Phiền não từ đâu đến?

 

Từ sự chướng ngại của bản thân

 

Nếu buông xả tất cả thì phiền não được đoạn trừ, chơn minh hiển lộ.

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline