ĐẠO TÂM 12/10/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 12/10/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 08:55 AM

GIẢNG ĐẠO TÂM (Tiếp theo)

 

Tâm sinh cấu uế

 

 1. Tâm lăng xăng

 

 2. Tâm sinh dục vọng

 

 3. Làm theo tham cầu 

 

 4. Áp bức cúng dường

 

 5. Nói năng bữa bãi

 

 6. Tự ỷ có tiền, làm theo sở dục 

 

 7. Làm việc càng quấy

 

 8. Xem thường phật pháp

 

 9. Không thấy bản tâm

 

10. Si mê mờ mịt

 

11. Chạy đông, chạy tây

 

12. Lăng xăng tính toán

 

13. Lấy tiền, lời lãi, cúng dường phật pháp

 

14. Lấy tâm nhiễm ô, cúng dường chư phật

 

15. Đam mê dục vọng

 

16. Si ái vô minh

 

17. Tham đấm vọng trần

 

18. Chấp ngã chấp ta

 

19. Cống cao ngã mạng

 

20. Cho ta tài giỏi

 

21. Làm việc bừa bãi

 

22. Không nghe khuyên răng

 

23. Tưởng mình làm đúng

 

24. Không thấy dính mắc

 

...................

 

    Sinh tâm cấu uế

 

    Lỗi chồng chất lỗi

 

    Bao nhiêu việc làm

 

    Điều không công đức

 

    Tâm đọa địa ngục

 

    Khi còn thọ mạng

 

    Nếu không tĩnh ngộ

 

    Khó bề giải thoát

 

    Cư sĩ đạo tràng

 

    Hãy quán bản tâm

 

    Thì sẽ biết rõ

 

    Ta đang ở đâu.

 

 

GIẢNG ĐẠO TÂM (Tiếp theo)

 

Bản ngã nằm ở đâu?

 

Bản ngã nằm trong thân ngũ uẩn.

 

1. Sắc, cho là thân này là của ta

 

2. Thọ, cho cảm giác, cảm thọ này là của ta

 

3. Tưởng, cho rằng hình ảnh bóng dáng tưởng tượng, này là của ta

 

4. Hành, cho rằng suy nghĩ, tư duy, tác ý này là của ta

 

5. Thức, cho rằng sự rõ biết, sự nhận biết này là của ta.

 

Không nhận ra các pháp, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là do duyên sanh, vô thường, biến đổi, hoại diệt, hư dối không thật.

 

 

Mà chấp mọi thứ là ta, là của ta. Nhưng thực tế ta không thể làm chủ được mọi thứ. Tướng sanh diệt luôn biến đổi theo thời gian, không theo như ý ta.

 

Ta xác định được bản ngã nằm ở đâu, rồi thì biết cách mà tiêu trừ.

 

 

Cuộc sống ta cứ tưởng hưởng thụ dục lạc thế gian là sành điệu, nhưng ta đâu biết rằng mình đang làm nô lệ cho bản ngã, nô lệ cho dục lạc, nô lệ cho các thói hư tật xấu, làm tăng sự chấp ngã, cấu nhiễm trong tâm.

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline