Đạo Tâm 12/12/2021

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

Đạo Tâm 12/12/2021
Ngày đăng: 30/08/2022 02:43 PM

Vận dụng chân lý đã học trong kinh điển vào phương tiện, nghiệp của bản thân, trong đời sống thực tế để tu hành. Lấy bát chánh đạo làm ngọn đèn dẫn đường sẽ không bị lạc lối. Lấy chánh kiến làm sự nghiệp của người tu.

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline