ĐẠO TÂM 13/12/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 13/12/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 10:06 AM

Lý, Sự vô ngại

 

1.Biện tài vô ngại là trôi chảy, thông suốt. Khả năng lý giải biện luận chân lý không còn ngăn ngại.

 

2.Vô ngại: Không còn trở ngại, thông suốt

 

3.Lý, sự:

 

 - Lý: là chân lý giải thoát

 

 - Sự: Là thế gian, sự việc

 

4.Lý, Sự vô ngại:

 

- Từ sự việc thế gian, thấy rõ được chân lý của phật pháp

 

- Từ chân lý của phật pháp quán xét, thấy rõ thực tướng thế gian đúng như chân lý

 

- Bất cứ sự việc thế gian nào cũng thấy có chân lý phật pháp trong đó

 

- Bất cứ chân lý giải thoát nào, cũng điều thấy nó đúng như sự việc thế gian

 

- Dùng sự việc thế gian, minh chứng biện giải cho chân lý phật pháp

 

- Biện giải chân lý phật pháp, lấy thế gian sự việc làm minh chứng cụ thể rõ ràng

 

Pháp xuất thế gian (lý) nhưng không lìa thế gian (sự)

 

Trong mỗi chân lý có hình ảnh chúng sinh để minh hoạ, trong mỗi chúng sinh đều tồn tại chân lý. Thông suốt và tường tận, lý sự vô ngại.

 

Sự việc đúng như lý tác ý, thấy rõ thực tướng lý sự không ngăn ngại. Không có sự việc nào mà không thấy rõ, không có chân lý nào mà không thông...

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline