ĐẠO TÂM 14/02/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 14/02/2019
Ngày đăng: 29/08/2022 03:07 PM

1. Đâu có thân là có tu

 

Đâu có thân là có tạo nghiệp

 

Thân tu nghiệp tạo song hành

 

Lưu tâm kiến tánh trên đường đạo

 

Lá khô rụng xuống đọt mầm hóa xanh

 

 

2. Vui xuân không quên tu tập

 

Mệnh người như giọt sương mai

 

Vui buồn là tướng duyên sanh

 

Thương cha thương mẹ thương chúng sinh

 

Vì lầm cõi tạm mà sinh não phiền

 

Độ người nơi cảnh hiện tiền

 

Tùy duyên hóa độ nơi miền gần xa

 

Chúng sanh cha mẹ ông bà

 

Đồng là chân cảnh mới là Phật tâm

 

 

3. Độ ta nơi tại tướng tâm

 

Tướng vừa xuất hiện tâm liền nhận ra

 

Tướng thiện dẫn dắt đi xa

 

Tướng ác vừa khởi tâm đà chặn ngay

 

 

4. Nếu không hóa độ tướng này

 

Làm kho tích trữ chờ ngày đủ duyên

 

Đến khi tích chứa đủ phiền

 

Rơi vào ác đạo khó bề thoát than

 

 

5. Đạo mầu cốt ở thực hành

 

Đạo nơi cửa miệng hạnh lành còn xa

 

Chúng sanh cha mẹ ông bà

 

Là nơi thực tập thuận đà nghiệp duyên

 

Nương theo hạnh nghiệp hiện tiền

 

Ta bày phương tiện nhắc liền pháp hoa

 

Nơi xa ta nhớ phật đà

 

Tâm từ hóa độ hạnh xa muôn trùng

 

 

6. Muốn tu thì phải vào chùa

 

Thường là cửa miệng nơi lời chúng sinh

 

Việc tu đâu phải riêng mình

 

Việc sửa đâu phải dành mình, phần ai

 

Tu hành vốn việc không sai

 

Nơi nào có mặt, thì thời có tu

 

Nương theo hạnh nghiệp hiện tiền

 

Việc tu là chỉnh, việc hành là sửa sai

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline