ĐẠO TÂM 15/04/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 15/04/2019
Ngày đăng: 29/08/2022 04:38 PM

 

Bài 88. Đạo giải thoát có 3 thứ lớp: giữ giới, thiền định và trí tuệ. Nếu giữ giới làm lành thì tự nhiên việc tu tập thiền định sẽ tăng trưởng, mà từ trong thiền định lại sanh khởi trí tuệ, nếu như tất cả mọi người điều làm việc lành thì có thể chiến thắng dục vọng, phẫn nộ, ngu si, ảo tưởng và ham muốn, đạt được sự giải thoát hòa bình và sự an vui.

 

Dục ái do tập nhiễm

 

Nhiều đời và nhiều kiếp

 

Hay bộc phát nhạy bén

 

Phải cảnh giác miên mật

 

Thường quan sát nơi tâm

 

Phát hiện ái sinh khởi

 

Không theo và đồng lõa

 

Không nô lệ ái dục

 

Tự làm chủ thân tâm

 

Biến tình thương cá nhân

 

Thành tình thương chúng sinh

 

Phổ độ mình và độ người

 

Thành an vui giải thoát.

 

 

Ái dục là cội gốc

 

Nẩy sanh các phiền não

 

Ái dục là đầu mối

 

Lầm nhiễu loạn tâm ta

 

Ái dục là nguồn căn

 

Làm sai lệch chánh pháp

 

Ái dục là nguyên nhân

 

Sanh ra các sự khổ

 

Ái dục như lửa dữ

 

Thường thiêu đốt chúng sinh

 

Ái dục là ma thuận khảo

 

Thường phá đạo nghiệp ta

 

Chớ cưng chiều nịnh bợ

 

Làm cho ta sa đọa.

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline