ĐẠO TÂM 16/04/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 16/04/2019
Ngày đăng: 29/08/2022 04:37 PM

Bài 89: Nương theo tứ diệu đế và các pháp - Sân hận

 

Buồn phiền và nóng nảy

 

Khó chịu và bực bội

 

Khi gặp cảnh nghịch lòng

 

Thì lòng sân xuất hiện

 

 

Ăn uống chẳng được ngon

 

Giấc ngủ chẳng được yên

 

Trằn trọc đau khổ mãi

 

Bởi ma sân nhập vào

 

 

Cha con phải xa nhau

 

Vợ chồng phải lìa nhau

 

Bởi tình thương rạn nứt

 

Do gốc từ sân hận

 

 

Sân là ma nghịch khảo

 

Là giặc trước mặt ta

 

Thường phá hoại đạo nghiệp

 

Tạo muôn việc thê lương

 

Gây đau khổ oán hận

 

Bậc trí giả quan sát

 

Sân, tham, chẳng có gốc

 

Bởi tập nhiểm mà có

 

Ẩn náo nơi thân tâm

 

Đủ duyên thì xuất hiện

 

Sân hận khi nổi lên

 

Thiêu hủy rừng công đức

 

 

Muốn trừ bệnh sân hận

 

Tập uống bốn loại thuốc

 

Một là thuận thảo hòa hợp

 

Hai nhẫn nhục nhu hòa

 

Ba từ bi hỉ xả

 

Bốn vô ngã vị tha

 

Tùy bệnh mà dùng thuốc

 

Khéo dùng tất an vui.

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline