ĐẠO TÂM 17/02/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 17/02/2019
Ngày đăng: 29/08/2022 03:08 PM

                                                            

7. Dục thực dục tham

 

Đam mê thỏa thích

 

Say mê đắm chìm

 

Triền miên vô tận

 

Không chỗ dừng chân

 

Không bờ bến đậu

 

An trụ vào đâu?

 

 

8. Mê lầm sinh vọng tưởng

 

Mê lầm sinh điên đảo

 

Mê lầm sinh phiền não

 

Chánh kiến phá mê lầm

 

Chánh kiến phá phiền não

 

Chánh kiến diệt vô minh

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline