ĐẠO TÂM 17/05/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 17/05/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 06:53 AM

Bài 98: Trong thế gian có cùng một giống sanh trong đạo người tại sao con người có sự khác biệt

 

1. Có người đẹp kẻ xấu

 

2. Người mạnh kẻ yếu

 

3. Kẻ nghèo người giàu

 

4. Kẻ khổ người vui

 

5. Kẻ sang người hèn

 

6. Âm thanh bất đồng, ngôn ngữ khác nhau

 

7. Có người 100 tuổi không chết, người 30 tuổi tử vong

 

8. Kẻ chết yểu, kể chết trong bào thai

 

9. Có người đoan chánh, có kẻ bần hàn, có kẻ xấu xí mà giàu sang, có kẻ khỏe mạnh mà thấp kém

 

10. Có người nhu nhược mà lên ngôi cao, có người khổ mà sống lâu

 

11. Có kẻ vui mà chết sớm, có kẻ làm lành mà hay gặp khốn quẩn

 

12. Kẻ làm ác lại được phước lợi, có người khổ mà sống lâu, kẻ sanh đen mà lại tươi đẹp.

 

13. Người tuy lùn bé mà đủ ý chí cao thượng, có người tuy cao lớn mà phải làm đứa ở đê hèn

 

14. Có người nhiều con trai, con gái, có kẻ cô đơn một mình

 

15. Có kẻ tha hương đói rét, có kẻ vào cung vua ăn mặc tha hồ

 

16. Có người trẻ thì nghèo, về già thì lại giàu sang

 

17. Có người vô tội lại bị bắt bớ giam hãm trong tù ngục

 

18. Có nhà gia đình hiếu nghĩa, có nhà anh em đấu tranh ngang trái

 

19. Có người có nhà gia sản đầy đủ, có kẻ không nhà nay đây, mai đó, gửi thân nơi đất khách quê người

 

20. Có người ở như tổ quạ, hang hưu, giống loài ly thú

 

21. Có hạng người ăn thịt sống, uống máu tươi, mặc áo da lông, không biết văn tự

 

22. Có người an nhàn hưởng phước báu, có kẻ làm mướn không ai thuê, có kẻ thông minh, có kẻ ngu si

 

23. Có người kinh doanh mới được, có kẻ chẳng cầu của tự đem lại

 

24. Có kẻ giàu mà bủn xỉn, kẻ nghèo rộng lòng bố thí. Có người lời nói ngọt ngào, có kẻ tiếng nói ra như gai, gốc

 

25. Có kẻ được nhiều người ái kính, có kẻ bị mọi người xa lánh

 

26. Có người từ tâm nuôi mạng chúng sanh, có kẻ sát sanh không nương tay. Có người khoang dung đại lượng lại đắc nhân tâm, có kẻ bị dân chúng bỏ rơi

 

27. Có nhà mẹ chồng nàng dâu ghét nhau, có nhà hòa hợp

 

28. Có người ham nghe pháp ngữ, có kẻ nghe kinh buồn ngủ

 

29. Có hạng vũ phu vô lễ, có hạng hiểu học văn chương. Có kẻ hay bắt chước dáng điệu các loài súc sanh,...

 

Vì sao trong đạo người lại có sự khác biệt, khi cùng giống người sinh ra?

 

Con người vì gieo nhân có sai khác nên quả báo có sai khác.

 

Tướng người ngày nay là quả của nhân đời trước đã gieo. Vì thế nên cùng sanh trong đạo người mà hình hài, vóc dáng giàu nghèo, tri thức, thọ mạng không giống nhau.

 

Chúng ta mỗi người phải chịu trách nhiệm cho chính hành vi mình tạo ra. Quá khứ, hiện tại cũng như vị lai.

 

Luật nhân quả là chân lý công bằng tuyệt đối của vũ trụ.

 

Không có sai khác, nếu Cư sĩ không quán xét, không có trí huệ của luật nhân quả thì vẫn còn vô minh, vẫn còn dính vào tà tri, tà kiến mê lầm.

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline