ĐẠO TÂM 17/07/2020

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 17/07/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 12:54 PM

Giới, Định, Tuệ và tám con đường Chân Chánh có thể phá bỏ nhận thức sai lầm đó chính là Chánh Kiến, đó chính là Chánh Tư Duy, đó chính là Chánh Ngữ, đó chính là Chánh Nghiệp, đó chính là Chánh Mạng, đó chính là Chánh Tinh Tấn, đó chính là Chánh Niệm, và đó chính là Chánh Định.
Đêm dài thăm thẳm đổi với người mất ngủ, đường dài xa xăm đổi với kẻ mỏi chân và đối với người sống trong lầm mê, không hiểu rõ được chánh pháp.

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline