ĐẠO TÂM 17/10/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 17/10/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 08:59 AM

KỆ ĐẠO TRÀNG - Giới - Định - Huệ

 

Việc khó, không làm khó

 

Hiểm nạn nào cũng qua

 

Nhờ chuyên cần tinh tấn

 

Diệt trừ Tham, Sân, Si

 

 

Mặc dù trong khốn khó

 

Tâm luôn luôn, tĩnh thức

 

Thấy rõ điều cần làm

 

Ngăn điều không nên làm

 

Đó gọi là tu giới

 

 

Nhờ giới sinh ra định

 

Nhờ định sinh ra huệ

 

Tu Giới - Định - Huệ

 

Gọi là tam Vô lậu học

 

 

(Đọc, nghe, thấy, đàm luận

 

Đó gọi là Văn

 

Suy nghĩ, tư duy, quán xét

 

Đó gọi là Tư

 

Tu sữa, hành vi, thái độ

 

Đó gọi là Tu

 

Văn, Tư, Tu gọi là tam học.)

 

 

KỆ ĐẠO TRÀNG - Sen Pháp Hoa

 

Đã ba mùa sen nở

 

Mùa nào sen ra hoa

 

Điều cho đài trĩu hạt

 

Là nhờ công vung trồng

 

Đệ tử đạo tràng ta

 

 

Mùa này sen cũng vậy

 

Nước nhiễm hơi khó trồng

 

Đâu cần sen trĩu hạt 

 

Chỉ cần sen ra hoa

 

Hạt ít nhưng hạt chắt

 

Là mầm của pháp hoa

 

 

Các mùa sen ra hoa

 

Mùa nào sen cũng vậy

 

Tuy đất hơi khó trồng

 

Nhưng, không làm khó được

 

Đệ tử trang pháp hoa

 

 

Qua các mùa sen nở

 

Chỉ còn có mùa nầy

 

Sen khô hơi khó trồng

 

Đất nhiễm sen khó sống 

 

Lo người không vung trồng

 

Mầm sen lo khó mọc 

 

Lấy đâu sen ra hoa?

 

 

Vườn ao đạo tràng ta

 

Nước nhiều, ao cũng rộng

 

Đầm sâu, đất nhiều màu

 

Lá sen lắp mặt hồ

 

Đâu thấy sen ra hoa?

 

 

Nơi ao đạo tràng ta

 

Có nhiều loài cỏ dại

 

Bảo vệ và che chắn

 

Vun trồng đất thêm màu

 

Nuôi dưỡng cây sen nhà

 

Lâu quá chưa ra hoa?

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline