ĐẠO TÂM 18/02/2020

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 18/02/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 11:14 AM

(Tán thán phật Ds)


Thành tâm đảnh lễ Phật đà


Tên Ngài trong sáng hiệu là Dược sư


Uy nghiêm như chúa ban từ


Ngọc xanh ẩn sẵn tâm từ hoằng dương


Trí khai bổn nguyện khôn lường


Lên ngôi chánh giác chân thường độ sanh


Công kia đức nọ tinh anh


Thuốc này là pháp Phật danh kinh này


Thật lời chuyển hóa từ đây


Quán thân khẩu ý xưa nay nghiệp dầy


Vô minh kiến chấp đông đầy


Biết bao nghiệp báo sâu dầy nhân gian


Ba thân ròng chắc như vàng


Đem ra ứng thí đạo tràng mười phương


Khơi nguồn trí huệ am tường


Tội tiêu nghiệp dứt con đường hoa khai


Noi gương trí huệ triển khai


Hoàn thành vô thượng Như lai hiển bày


(Sưu tầm )

 

 

 


(Giảng bát nhã tiếp theo)
 
Trong lòng dứt bỏ hết trần duyên, ý nghĩ ngông cuồng, khinh mạn quên hết tất cả thiện ác, mới có thể mới biết được thâm ý của phật pháp. Bởi gì vạn pháp vốn vĩ có sẳn trong tự tánh của mỗi chúng sinh, bất cứ mật ngữ, mật ý nào cũng chỉ là muốn chúng sinh hiểu rõ bản tâm tự tánh, khi hiểu được bản tâm tự tánh, trong lòng phật tánh sẽ rõ ràng, ta chính là phật, phật chính là ta, khi đó sẽ không còn tâm phân biệt.

 

Bản tâm tự tánh của chúng sinh rất nhiệm mầu. Khi tĩnh thì vắng lặng, khi động thì biến hiện muôn màu. Dù có bao nhiêu trần lao đi nữa, rồi cuối cùng con người cũng sẽ trở về với chính bản tâm của mình. Vì bản tâm tự tánh vốn là nhà của ta, vì mãi mê trần lao, rong rũi mà xa lìa bản tâm, xa lìa ngôi nhà phật tánh. 


Đến khi mõi mòn vì chạy theo những cám dỗ, những hư ảo không thật, như đuổi hình bắt bóng, đến khi tỉnh giấc, nhìn lại phía sau thấy không còn ai nữa, mọi người đã về nhà, chỉ còn lại mình ta.
 

 

 

(Giảng bát nhã tâm kinh tt)

 

Điều cốt yếu của phật không phải bắt Cs thực hiện giới luật này giới luật nọ. Mà Cs phải tìm hiểu và nhận thức rõ những qui định, giới luật nó có tác dụng hữu ích như thế nào cho việc tu hành của ta. Nếu không việc giữ giới sẽ không có ý nghĩa  gì.


Giới luật không phải là pháp luật dùng để răn đe Cs, nếu không hiểu đúng giới luật, không khéo tư duy ta sẽ là người tự trói buộc bản thân. Đạo phật là đạo giải thoát, nếu khi tu mà ta vẫn cảm thấy còn bị trói buộc tức là ta tu chưa đúng đường. 


Vd : Tỏi hành.... là gia vị không được dùng trong ăn chay.


Phật không nói vậy, do chúng sinh chấp điều phật nói, vì điều này mà chúng sinh bị dính chấp. 


Phật nói:


- Đối với người căn cơ thấp phật nói, con không nên ăn tỏi hành... vì nó có mùi tanh hôi, chất của nó sẽ làm tăng trưởng tham, sân, si. Người tu hành đang tiến tới đoạn tận tham, sân, si. Vì thế việc ăn tỏi như thế sẽ không có lợi cho đường tu.


- Người căn cơ sâu dày phật nói:


Ăn tỏi, hành... sẽ làm tăng trưởng tham, sân, si. Người tu hành đang tiến tới đoạn tận tham,sân, si. Như thế việc ăn tỏi hành sẽ không có lợi cho đường tu. Con phải tìm hiểu rõ việc này, và sẽ cho con biết có nên ăn hay không.


Tuy nhiên tỏi rất tốt cho thân tứ đại, giúp cho thân tứ đại được khỏe mạnh, ngăn ngừa bệnh tật, giúp người tu có đủ sức khỏe, minh mẫn. 


Vậy khi khởi niệm tích cực tỏi ăn tốt cho sức khỏe thì con nên ăn. 


Khi khởi niệm về sự ham thích ăn tỏi thì con không nên ăn. Vì nó không tốt cho việc tu hành. 


Đối với người tu hành giá trị tích cực của tỏi là tốt cho sức khỏe.


Nhưng giá trị tiêu cực chính là tăng trưởng tham, sân, si. 


Vậy con vì sức khỏe yếu ớt của mình, con chọn mức độ ăn tỏi hợp lý sao cho tăng đề kháng để đảm bảo sức khỏe, nhưng không làm tăng trưởng tham, sân, si.


Trên đây là một Vd để Cs thấy phật pháp vốn đâu có giới. Chỉ có điều phật dạy ăn uống như thế nào để chúng sinh được lợi lạc và tăng trưởng hạnh tu.


Chẳng qua tùy căn cơ chúng sinh mà phật giáo hóa, cho phù hợp với căn cơ, nên khuyên ăn hay không nên ăn.


Người đời cứ nghe nói phật nói, mà y thế mà làm, rồi truyền từ đời này sang đời khác, thật khổ mà không hiểu ý phật nói. Vì không đủ trí huệ nên chấp điều phật nói. Cuối cùng ta vì giữ giới mà lại dính chấp, và tự trói buộc vào trong giới. Vậy sao giải thoát?

 

Bổ sung:
- Thành phần có trong tỏi nó kích hoạt làm tăng tham dục, tham ái, tu hành phải tiến tới đoạn trừ ái dục. 


- Mùi hôi, tanh,nồng, cay... của tỏi là mùi kích hoạt các thành phần tà khí đến xâm nhập thân thể ta, khi ta ăn nhiều tỏi, chính mùi hôi của tỏi thu hút các thành phần khác đến, tác động làm nhiễu loạn tâm ta, các thành phần này không thiện chí, nó  tác động  làm  tâm ta dễ nổi lòng tham, nổi sân, nổi si, vì tham sân si là thuộc tính của các loài ngạ quỉ, ma....
 

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline