ĐẠO TÂM 18/04/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 18/04/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 06:40 AM

Bài 91: Kiêu mạn

 

Kiêu mạn có nghĩa là

 

Tự nâng cao mình lên

 

Tự hạ thấp người khác

 

Xem mình là quan trọng

 

Mà kinh rẽ mọi người

 

Ỷ mình có tiền của

 

Tài trí hoặc quyền thế

 

Mà dương dương tự đắc

 

Thường khinh dễ người già

 

Hỗn láo người đức hạnh

 

Chà đạp người dưới tay

 

Lấn lướt người trên trước

 

Coi như không có người

 

Nên mọi người chẳng ưa

 

Người kêu mạn tự cao

 

Cho mình là hơn hết

 

Chẳng chịu học hỏi thêm

 

Chẳng phục tùng mọi người

 

Chẳng nghe lời nói phải

 

Làm nhiều điều sai quấy

 

Phước lành bị tổn giảm

 

Tội lỗi càng tăng trưởng

 

Chịu sinh tử luân hồi

 

Trong nhiều đời nhiều kiếp

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline