ĐẠO TÂM 18/10/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 18/10/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 09:00 AM

BÀI ĐẠO TÂM - Mùi hôi của tâm

 

(Đệ tử luôn phòng hộ 6 căn khi tiếp xúc với mùi hôi của tâm.

 

Đó là khi tiếp xúc với mọi người, cảm thấy có các mùi này thì phải phòng hộ 6 căn)

 

1. Mùi của tham

 

2. Mùi của sân

 

3. Mùi của si

 

4. Mùi của ái dục

 

5. Mùi của tham ái

 

6. Mùi của danh, lợi, tình, quyền

 

7. Mùi của phẫn nộ, nóng nảy

 

8. Mùi của tranh đấu, hơn thua

 

9. Mùi của cống cao ngã mạn

 

10. Mùi của nghi ngờ chánh pháp

 

11. Mùi của tà kiến, mê tín

 

12. Mùi của kiến chấp

 

13. Mùi của tâm phan duyên, níu kéo, đưa đẩy 

 

14. Mùi của chấp ngã, ta đây

 

15. Mùi của hí luận

 

16. Mùi của sự đa văn, sáo rỗng

 

17. Mùi của sự phiền não

 

- Hãy luôn phòng hộ 6 căn khi tiếp xúc với mùi này;

 

- Và hãy ngăn ngừa tâm ta phát ra các mùi này;

 

- Các mùi này được nhận diện, thông qua khẩu của mọi người và khẩu của ta. Khẩu là biểu hiện tướng của tâm.

 

 

Tật xấu của Khẩu

 

 1. Nói xấu người khác

 

2. Nói không suy nghĩ

 

3. Thích nói, không thích nghe

 

4. Đụng đâu nói đó

 

5. Huyên thuyên, hí luận

 

6. Chê bai, xúc xiểm

 

7. Nói thị phi, ba hoa

 

8. Nói lời hằng học

 

9. Nói lời mê hoặc, huyển hóa

 

10. Nói lời ái dục

 

11. Nói lời si mê

 

12. Nói lời tham lam

 

13. Nói lời cao ngạo

 

14. Nói lời chấp thủ

 

15. Nói lời xúi dục

 

16. Chửi bới người khác

 

17. Nói lời dèm pha

 

18. Nói nịnh nót

 

19. Nói lời điêu ngoa

 

20. Nói lời thâm độc, độc ác 

 

21. Nói lời dụ dỗ

 

22. Nói lời mật ngọt

 

23. Nói lời chua cay

 

24. Nói lời ác khẩu

 

25. Nói lời chia rẽ

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline