ĐẠO TÂM 19/01/2020

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 19/01/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 10:35 AM

Quán tưởng tích cực tứ đại để thân thể mạnh khỏe và chuyển hóa tưởng tiêu cực, tăng hạnh lành cho Cs

 

(Tưởng là gốc của hành vi, là nguồn gốc của mọi hạnh lành, là căn nguyên của hành động thiện ác, hãy tưởng tích cực, đoạn trừ mọi tưởng tiêu cực để chuyển hóa hạnh lành, tiêu trừ nghiệp chướng)

 

1. Quán sắc tứ đại ngoài thân, hỗ trợ sắc tứ đại sắc thân

 

- Gạo, những thực phẩm được làm từ tinh bột gạo, các thực phẩm khác hỗ trợ sắc thân (đất) của cơ thể chỉ có một mục đích duy nhất là hỗ trợ phần địa đại của sắc thân này được mạnh khỏe, sáng suốt, kéo dài thọ mạng, để tăng thời gian tu hành và làm việc lợi sinh

 

- Nước và những chất thuộc về nước, mà ta uống là để cung cấp và hỗ trợ sắc thân tứ đại thuộc về nước của cơ thể, và chỉ có một mục đích duy nhất là hỗ trợ phần thủy đại của sắc thân này (chất lỏng) được mạnh khỏe sáng suốt, kéo dài thọ mạng, tăng thời gian tu hành và làm việc lợi sinh

 

- Gió, không khí và những chất thuộc về gió, không khí mà ta hít thở có tác dụng hỗ trợ dưỡng khí cho sắc thân này (Gió), chỉ có một mục đích duy nhất là hỗ trợ phần phong đại (Gió), của sắc thân này được mạnh khỏe, sáng suốt, kéo dài thọ mạng, tăng thời gian tu hành, và làm việc lợi sinh

 

- Lửa, hơi ấm của mặt trời, và những yếu tố góp phần sự ấm áp cho sắc thân có tác dụng hỗ trợ sự ấm áp, bình hòa cơ thể, và chỉ có một mục đích duy nhất là hỗ trợ phần hỏa đại (lửa, hơi ấm) cho cơ thể, cho sắc thân này được mạnh khỏe, sáng suốt, kéo dài thọ mạng, tăng thời gian tu hành và làm việc lợi sinh

 

Đất, nước, gió, lửa phần thân tứ đại của sắc thân này, nhận phần tứ đại (đất, nước, gió, lửa), ngoài sắc thân chỉ có một mục đích duy nhất là giúp cơ thể này được khỏe mạnh, sáng suốt, kéo dài thọ mạng, tăng thời gian tu hành và làm việc lợi sinh

 

Cs khi ăn uống hãy tự điều tiết việc ăn uống để điều chỉnh phần tứ đại (đất nước gió lửa) của  bản thân để tăng dược tính, góp phần làm thân  thể khỏe mạnh

 

Tứ đại điều hòa giúp thân thể khỏe mạnh, sáng suốt

 

Tứ đại không điều hòa, làm cơ thể suy nhược, bệnh tật, u mê

 

(Cs học thuộc và quán tích cực cho bản thân theo HD của bài này)

 

 

Đạo tâm (Tiếp theo)

 

1. Sắc, tứ đại ngoài thân.

 

- Đất (địa đại): Gạo, lúa mì và các loại thực phẩm khác thuộc về địa đại

 

- Nước (thủy đại): Nước và các chất lỏng khác thuộc về nước, thủy đại

 

- Gió (phong đại): Không khí, dưỡng khí và các yếu tố thuộc về không khí, dưỡng khí

 

- Lửa (hỏa đại): Lửa, hơi ấm, nhiệt độ và các yếu tố thuộc về hơi ấm, nhiệt độ

 

 

2. Sắc thân tứ đại trong thân (cơ thể ta)

 

- Đất (địa đại): da, thịt, xương, ruột, gan... và những thành phần thuộc về đất (địa đại)

 

- Nước (thủy đại): máu, nước tiểu, dịch lỏng và những yếu tố thuộc về chất lỏng, nước, thuỷ đại

 

- Gió (phong đại): Hơi thở và những yếu tố thuộc về hơi thở

 

- Lửa (hỏa đại): Hơi ấm cơ thể và những yếu tố thuộc về hơi ấm

 

 

3. Sắc thân tứ đại ngoài thân giúp sắc thân tứ đại sắc thân (thân thể) sống, mạnh khỏe, sáng suốt, suy nghĩ tích cực, tăng ý chí, nghị lực, kéo dài thọ mạng, tăng thời gian tu hành cho sắc thân này

 

(Mọi suy nghĩ tiêu cực, hưởng thụ dục lạc, bi quan, thoái chí không phải là yếu chỉ của phật pháp)

 

(Cs học bài này)

 

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline