ĐẠO TÂM 19/04/2020

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 19/04/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 12:39 PM

Sao gọi là lòng bi?

 

Làm công đức gì, cốt yếu đều cho chúng sanh gọi là lòng bi.


Sao gọi là lòng hỷ?


Có lợi ích gì điều cho chúng sanh không hối hận, gọi là lòng hỷ 


Sao gọi lòng xả?


Những phước báu đã làm không có lòng hy vọng, mong cầu gọi là lòng xả. 


Muốn độ chúng sanh phải làm gì?


Muốn độ chúng sanh phải trừ phiền não. 


Bồ tát phải trụ nơi đâu?


Bồ tát phải y sức công đức của Như Lai, phải trụ nơi độ thoát tất cả chúng sanh.
 

 

 

Tứ nhíếp pháp 


(Bố thí, Ái ngữ, Lợi hành, Đồng Sự)


1. Bố thí 


- Thân làm việc: Bố thí, tích cực là hành động của Của Chánh Nghiệp 


- Suy nghĩ làm việc Bố thí, tích cực, là hành động của Chánh tư Duy, hay tư Duy Chân Chánh


- Nói  lời Bố Thí, và khuyên người khác làm việc bố thí, Là lời nói của Chánh Ngữ 


2. Ái Ngữ:


Thực hành nói lời ái ngữ, hiền hòa, tích cực, thiện lành, yêu thương là Chánh ngữ...  


3. Lợi hành:


Hành động, việc làm điều tích cực, điều hướng tới lợi lạc cho mình và cho  mọi người 


Là hành động của Chánh Nghiệp, hành vi Chơn Chánh .... 


4. Đồng sự:

 

Đồng hành cùng với mọi người 


Cùng nhau làm việc lợi lạc, lợi ích cho Chúng Sinh.


Học hỏi, chia sẽ, hỗ trợ, mọi người những hiểu biết tích cực. 


Chính là Chánh Nghiệp và Chánh Ngữ....
 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline