ĐẠO TÂM 19/09/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 19/09/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 08:26 AM

Đạo tâm (Giới)

 

1. Lễ pháp thì cung kính và thận trọng

 

2. Giao tiếp thì kiêm tốn và tự hạ

 

3. Lòng dạ hiền lành, ngay thẳng và cơ trí

 

4. Tâm luôn nuôi dưỡng chánh niệm, chánh pháp

 

5. Quá giận thì mất huệ căn, quá lo thì rối trí, quá mừng thì sinh ảo tưởng

 

6. Làm việc không cẩu thả, giờ giấc không trễ hẹn

 

7. Hoạt động điều hòa, công việc không đình trệ

 

8. Ngôn ngữ đơn giản, không cầu kỳ, hiểu dị

 

9. Tri thức phong phú, văn hóa chuẩn mực, trí tuệ sâu sắc, đời sống đạo đức tốt đẹp

 

10. Tĩnh tâm tự xét, tự sữa mình, trao dồi đức độ.

  

 

Đạo tâm (Lời nói)

 

Tẩy sạch tâm cấu uế từ lời nói

 

Uế nhiễm do lời nói:

 

- Đụng đâu nói đó, huyên thuyên 

 

- Nói không suy nghĩ

 

- Tập khí nói lời cay độc

 

- Thói quyen nói dối

 

- Nói cao ngạo, ngã mạng

 

- Nói mê hoặc người nghe

 

- Nói lời bất thiện

 

- Nói thị phi, đâm thọc

 

- Nói lời điêu ngoa như rắn độc

 

...

 

Đây là những cấu uế của lời nói

 

Sinh ra từ tâm vô minh

 

Điều chỉnh lời nói: ái ngữ, chân thật, chơn chánh chính là đào thải những lời nói cấu uế ra khỏi tâm ta

 

 

Hộ trì 6 căn có nghĩa là:

 

Khi 6 căn (Mắt, tai, mũi, lưỡi, than, ý) tiếp xúc với 6 trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) tâm ta luôn an trú trên thân ta, giữ thân mình luôn an trú trong tâm, không chạy theo hình tướng vọng trần, thì các nhiễm mới, cấu uế, phiền não không sinh khởi. 6 trần bên ngoài không chạy vào tâm ta và không chi phối nội tâm. Nếu để nó chạy vào trong nội tâm thì cấu uế mới sẽ sinh khởi

 

Hộ trì 6 căn là ngăn không cho những cấu uế chạy vào trong nội tâm và ngăn không cho nội tâm phát sinh cấu uế

 

Cư sĩ tìm hiểu cho kỹ bài giảng. Đừng lướt mạng như đọc báo là phạm giới. Điều đó không đúng với tinh thần của trang pháp hoa.

 

 

Bát chánh đạo (chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định) là con đường tu sửa ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Ngũ uẩn theo con đường của bát chánh đạo để phá vô minh.

 

Bát chánh đạo là 1 phương pháp chơn chánh gồm có 8 điều đúng giúp cho người thực hành đi đến sự đoạn diệt với những tham ái, những chấp thủ, những vô minh đối với ngũ uẩn. 

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline