ĐẠO TÂM 19/10/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 19/10/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 09:01 AM

GIẢNG ĐẠO TÂM – Pháp thí và Tài thí

 

Có 5 điểm nổi bậc của Pháp thí và Tài thí:

 

1. Tài thí phước báu Hữu lậu 

 

Pháp thí lợi mình và người, phước báu Vô lậu thanh tịnh

 

2. Tài thí không làm siêu thoát 3 cõi (dục giới, sắc giới và vô sắc giới)

 

Pháp thí làm siêu thoát 3 cõi

 

3. Tài thí chỉ tăng thêm sắc tướng

 

Pháp thí làm trong sáng pháp thân

 

4. Tài thí có giới hạn

 

Pháp thí vô cùng

 

5. Tài thí chỉ tạm đoạn trừ tham ái

 

Pháp thí đoạn trừ vô minh

 

Vì thế pháp thí là bậc nhất, công đức vô lượng vô biên

 

Một trong những điểm Cư sĩ mắc phải là chỉ đọc lướt qua, mà không tham thấu, tìm hiểu bài giảng của Sư phụ một cách nghiêm túc, không học thuộc một số điểm mấu chốt của các bài pháp, dẫn đến không biết đường lối tu, vì không thuộc bài nên không có kho kiến thức (Chánh pháp), nên khi muốn vận dụng thì không nhớ chân lý để vận dụng, để tu. Cho nên cứ dậm chân tại chỗ hoài, một số Cư sĩ còn bị thụt lùi.

 

Vì thế khi nhận các bài pháp Sư phụ giảng Cư sĩ theo trình tự sau đây:

 

1. Tham thấu, tìm hiểu ý nghĩa từng nội dung trong bài giảng.

 

2. Học thuộc một số điểm quan trọng để làm nền tảng chánh pháp, làm phương pháp luận tránh sai đường.

 

3. Suy nghĩ, tư duy tìm cách vận dụng chân lý đó vào việc thực hành cho bản thân mình.

 

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline