ĐẠO TÂM 20/01/2021

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 20/01/2021
Ngày đăng: 30/08/2022 01:23 PM

Trí tuệ chân thật là trí tuệ không phải lấy từ sách vỡ mà ra. Bản chất của con người không phải từ sách vỡ mà có, thành công của con ngươi không phải từ sách vở mà nên, bệnh tật của con người hết đi không phải ở toa thuốc, mà tất cả phải trãi qua quá trình thực nghiệm của bản thân, đó là kết tinh của ý chí và nghị lực.


Trên đường đời ắt sẽ có những vị thầy dạy cho ta kiến thức và kinh nghiệm sống. Nhưng vị thầy  đích thực giúp ta chuyển hóa phiền muộn khổ đau đó chính là vị thầy cao cả trong tâm mình. Mỗi hành động ý nghĩ gì vị thầy này điều biết rõ, rồi kiểm soát rạng lộc để làm hành trang cho đường đời của mình.


Con người biết vừa đủ, và biết bằng lòng với cái hiện có. Tham lam là trái đắng của tai họa, trước khi làm việc gì, phải nghĩ đến hậu quả của nó và đừng tham quá mức, nếu không thì những dục vọng kia sẽ hủy hoại bản thân mình.
 

 

 

10 Tâm thù thắng khi niệm phật

 

1. Tín Tâm: Lòng tin chân thật và bền vững vào pháp niêm phật.

 

2. Thâm Trọng Tâm: Đem tấm lòng sâu xa và cẩn trọng, cảm ngộ ân đức chư phật mà niệm phật.

 

3. Hồi Hướng Phát Nguyện Tâm: Niệm phật khởi Phát nguyện vì chúng sanh 3 cõi 6 đường mà cầu vãng sanh tịnh độ.

 

4. Xả Ly Tâm: Niệm phật với tâm thái lìa bỏ tất cả.

 

5. An Ổn Tâm: Niệm phật phát khởi tâm bất động, kiên cố, không thoái chuyển.

 

6. Đà Ra Ni Tâm: Niệm phật phát khởi tâm chí nắm giữ tất cả các thiện pháp, đồng thời che lấp tất cả các ác pháp. Đó gọi là Đà-ra-ni tâm.

 

7. Hộ Giới Tâm: Niệm Phật phải luôn luôn an trụ nơi giới luật, và hằng phát tâm hộ trì giới luật. 

 

8. Ba La Mật Tâm: Người niệm Phật phải phát động tâm chí tu trì những thứ Ba-la-mật sau đây: Bố thí ba la mật, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, Tín ba la mật, Nguyện ba la mật, lực ba la mật.


9. Bình Đẳng Tâm: Người niệm Phật phải luôn luôn thực hiện tâm thái bình đẳng, không phân biệt, không ngăn ngại. 


10. Phổ Hiền Tâm: Người niệm phật phát khởi tâm không bỏ rơi chúng sanh, chẳng xa cách quả vị Chánh-Đẳng-Giác. Phổ Hiền Tâm là tâm rộng lớn như hư không, luôn mong cầu độ thoát hết thảy chúng sanh.
 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline