ĐẠO TÂM 20/03/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 20/03/2019
Ngày đăng: 29/08/2022 04:35 PM

Bài 65.

 

Các phương tiện thế gian, chân lý phật pháp, nhất thời chưa hiểu nhưng rồi sẽ hiểu, vì sao vì trong tâm của chúng sinh có sẵn mọi khả năng, mọi đức tướng, làm cho con người thông hiểu được chân lý của phật pháp. Con người có đầy đủ đức tướng của phật, của bồ tát. Phật trước khi thành phật, phật là chúng sinh đâu có sai khác. Trong lúc mê lầm, chúng sinh bị điên đảo, lầm tưởng ta không có khả năng tiếp cận chân lý, ta là ma, vì vọng tưởng này làm ta mê mờ lầm lạc, mất niềm tin đối với bản thân. Kinh điển phật nói ra là để giáo hóa chúng sinh, kinh điển phật nói là dựa trên thực nghiệm chân lý có trong chúng sinh, chúng sinh phải có khả năng tiếp cận chân lý do phật thuyết, trong chúng sinh có đầy đủ đức tướng, hạnh,... vì thế chúng sinh đều có thể thành phật. 

 

Tu hành đôi khi, dính chấp, mê lầm, điên đảo, vọng tưởng,… loạn tâm là điều không tránh khỏi, nhưng khi tỉnh lại ta phải nhận ra những điều lầm lạc, sai trái, điều chỉnh nó và càng tin tấn hơn nữa trên bước đường tu.

 

Phải có niềm tin vững chắc ta sẽ thành phật trong tương lai, với niềm tin này giúp Cư sĩ vào pháp hoa, và sẽ thành phật thực sự trong tương lai.

 

Hãy kính trọng tính tốt ngay trong con người xấu, hãy xem tính tốt đó như đã có phật ngự trong tâm họ. Ta trồng căn lành ngoài hành lễ phật, tưởng nhớ phật, được phật hộ niệm, phật quá khứ, thì hãy hướng tới các phật vị lai, những vị đang tu rồi sẽ thành phật, thấy được tính tốt trong người xấu, là ta đã thấy bồ đề tâm của họ, nên ta phải kính trọng họ, thấy được tính tốt của họ, họ và ta điều được phật hộ niệm, gia trì. Nhìn người chỉ thấy cái xấu của người thì không ai được lợi lạc. Ai cũng có cái tốt, cái xấu, thấy được cái tốt của người thì tâm ta và tâm người điều được chuyển hóa, điều được an lạc, điều được phật hộ niệm để vào pháp hoa.  

 

Trồng căn lành thì được phật hộ niệm, muốn phật hộ niệm thì phải trồng căn lành. Đây là hai yếu tố quan trọng để vào pháp hoa.

 

Thấy lỗi, cái xấu của người là tâm ta đã mất căn lành (vì tâm ta vẫn còn có lỗi, có cái xấu của người khác ngự trong tâm ta, tâm ta bị nhiễm ô, làm tâm ta không tịnh, căn lành bị mất đi). Có thấy cái tốt của người, có nghĩ tốt cho người thì tâm ta đã gieo trồng nhiều căn lành, thì hạt giống bồ đề sẽ tăng trưởng.

 

Tâm ta phải luôn luôn tĩnh và chánh định mọi lúc mọi nơi (không bị tướng trần làm nhiễu loạn tâm), định pháp hoa không giống các thiền định khác, không chỉ ngồi tọa thiền tịnh tọa, mà còn định trong chúng sinh, định trong nhập thế hành đạo, định trong đi, đứng, nằm, ngồi (khi nhập vào chúng sinh, không bị ngoại cảnh lay động, không bị tướng trần làm nhiễu loạn tâm, tâm không bị xao động bởi các chướng duyên...), Gọi là định pháp hoa tam muội. Đây là sự khác biệt của định pháp hoa, so với các định khác.

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline