ĐẠO TÂM 20/10/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 20/10/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 09:03 AM

GIẢNG ĐẠO TÂM (Trả lời câu hỏi Cư sĩ)

 

1. Khi nào nghiệp chướng diệt?

 

Khi sám hối sinh thì nghiệp chướng bắt đầu diệt

 

2. Các pháp từ đâu tới và đi về đâu?

 

Các pháp từ chân như tới, rồi sẽ trở về với chân như

 

3. Người khát khao phật pháp là người như thế nào? Có 2 loại:

 

- Người khát khao phật pháp là người khởi tâm bình đẳng với tất cả chúng sinh.

 

- Người khát khao phật pháp là người đúng như pháp nghe được, bình đẳng nói cho tất cả chúng sinh cùng nghe. (Có 2 loại:

 

  + Là người nghe pháp rồi tâm hồi hướng giác ngộ bồ đề;

 

  + Là người bước vào đại thừa bao giờ cũng khát khao phật pháp).

 

4. Trồng cùng một loại cây, tại sao tại sao có người trồng tốt, có người trồng xấu ?

 

Nếu bỏ qua phần nghiệp của cây, chỉ nói người trồng thì:

 

Do công đức của người trồng không giống nhau, cho nên khi trồng cùng một loại cây có sai khác.

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline