ĐẠO TÂM 20/11/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 20/11/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 09:45 AM

Trả lời Cs: Thiền định là gì?

 

Ngoài không chấp tướng là Thiền

 

Trong (tâm) không loạn động là Định 

 

Thiền định có cả trong 4 tư thế: Đi, đứng, nằm, ngồi. Nhưng trong đó tư thế ngồi là tư thế căn bản nhất, là phương tiện tốt nhất cho Cs. Trân trọng !

 

 

Bài Đạo tâm

 

Mặt trời luôn chiếu sáng

 

Nhưng tâm không nghe, thấy

 

Lỗi đâu phải mặt trời

 

Do mây Tâm che lắp

 

 

Vì tâm có cao thấp

 

Nên còn thấy núi non

 

Vì tâm có sâu cạn

 

Nên còn thấy ao, gò

 

Vì tâm còn đối đãi

 

Thấy đất không bằng phẳng

 

 

10 pháp giới trong tâm

 

Cõi phật luôn thanh tịnh

 

Tu lâu không hề cảm

 

Do tâm còn che lắp

 

Đâu phải do cõi phật ?

 

 

Do ta bị mây che

 

1.Cõi phật luôn thanh tịnh

 

2.Nhưng ta không hề thấy

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline