ĐẠO TÂM 21/02/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 21/02/2019
Ngày đăng: 29/08/2022 03:26 PM

 

Bài 13. Hãy tịnh hóa thói hư tật xấu, thói hư tật xấu là phần còn lại của hạnh lành mà Cư sĩ phải sửa, để tịnh hóa thân tâm, để Đạo tràng được thanh tịnh, Đạo tràng thanh tịnh thì mọi người tu hành mới tinh tấn. Thói hư tật xấu như: lười biếng, đưa đẩy, thị phi, vọng ngữ, tham lam, mong cầu, hí luận, đưa rác đến nơi tu tập, đạo tràng, cao thấp, tính toán, phân biệt, đối đãi, hẹp hòi, ích kỹ, nóng giận, níu kéo, ăn mặc, ăn nói, đi đứng, nằm ngồi, phóng tâm,... tất cả các điều này các Cư sĩ phải lưu ý và thường xuyên quán xét, tu sửa mình, quán xét người khác để kiểm tra mình, hạnh lành của ai, người đó nhận. Không lo lắng cho ai, không phóng tâm, không dính mắc, chấp tướng, tâm bình đạo tràng bình, tâm loạn đạo tràng loạn. Đạo tràng loạn thì ma tướng phát sinh. Ma tướng phát sinh thì ảnh hưởng đến việc tu tập của các Cư sĩ.

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline